Hopp til innhold

Overgrepsstraff kan reduseres

Hovedmennene i Kautokeino-sakene kan få lavere straffer. I dag avgjør Hålogaland lagmannsrett skyldsspørsmålet.

Advokat Tore Pedersen og statsadvokat Torstein Lindquister

Advokat Tore Pedersen (t.v.) og statsavdokat Tortsein Lindquister.

Foto: Kent Valio / NRK

I tingretten ble begge dømt til over to år i fengsel.

Det anken i lagmannsretten hovedsaklig dreier seg om er om de to har hatt seksuell omgang med en 13 år gammel jente. De øvrige ofrene i saken er over 14 år.

GULDAL: Guovdageainno-ášši lágamannerievttis

Fra år til måneder?

- Konsekvensen av dette kan bli at min klient får en betydelig lavere straff. Han har en rettskraftig avgjørelse fra Indre Finnmark tingrett som står og vil bli stående, sier forsvareren til en av de to tiltalte, advokat Tore Pedersen.

Om de blir frikjent for dette forholdet vil lagmannsretten være nødt til å redusere straffen fra år til måneder, fordi grensa for hvor alvorlig forbrytelsen regnes som går ved 14 år.

Tilsammen er de to tiltalt for å ha forgrepet seg på fem ungjenter.

Fiasko eller suksess?

Aktor, konstituert statsadvokat, Torstein Lindquister sier en eventuell lavere straff i lagmannsretten ikke avgjør om etterforskningen av overgrepssakene i Kautokeino var suksess eller fiasko.

- Politiet har grepet fatt i opplysninger som har kommet dem for øret, og etterforsket dette på beste måte. Vi legger fram etterforskningsmaterialet for retten, og så er det domstolene som avgjør skyldsspørsmålet. Vi har ingen tanker om fiasko eller suksess.

Statsadvokaten sier at juryens oppgave er å forholde seg til tiltalen og vurdere bevisene mot dem.

– Juryen skal ikke ha noen oppfatning om Kautokeino som samfunn eller gjøre noen moralske vurderinger.

Korte nyheter

 • Sámis AWG-plánat

  Team Sápmi jođiheaddji Ron Walter Knutsen lea ilus go dán jagi rájes leat beassan eambbo oasseváldiid sáddet Árktalaš dálveriemuide. -Mii sávaimet lasihit logu 60 olbmui, dat lea dohkkehuvvon, muitala Knutsen. Nu leat ge dán dálvvi beassan gánddaid futsal-joavkku maid sáddet gilvvuide, mat leat Fort McMurray:s Kanádas. Son muitala sámis plánat AWG hárrái, muhto ii dáhto vuos nu olu eambbo gal dadjat.

  Les saken på norsk

  Team Sápmi Arctic Winter Games 2023
  Foto: Stig Tovås / Team Sápmi AWG
 • Hinter om AWG-planer i Sápmi

  Leder for Team Sápmi 2023, Ron Walter Knutsen, er glad for at Sápmi har fått med flere deltakere til årets Arctic Winter Games (AWG). - Vi søkte om å få økt deltakerkvoten til 60, som de innvilget, forteller Knutsen. Det har gjort at de nå får med guttelag i futsal. Knutsen hinter om store planer i Sápmi, men røper ikke annet enn at dette har med AWG å gjøre.

  Loga sámegillii

  Hør intervjuet med Knutsen her:

  Knutsen hinter om store planer i Sápmi, men røper ikke annet en at dette har med AWG å gjøre.
 • Ruošša journalista dubmejuvvon giddagassii

  Ruošša journalista Aleksandr Nevzorov lea dubmejuvvon čohkkát giddagasa gávcci jagi, go galgá ráhkadan «boasttu ođđasiid ruošša soahteveaga birra», nu dieđiha ruošša ođasdoaimmahat Tass.

  Nevzorov lea garrasit cuiggodan soađi Ukrainas. Son guđđii Ruošša njuolga maŋŋel go soahti álggii, ja son ii leat riektelanjas dikki vuolde. Ruošša eiseválddit álge dutkat Nevzorov diibmá giđđat.

  Dalle lei son bidjan dieđuid sosiála mediaide ahte ruošša soahteveahka dihtomielalaččat ledje bomben buohcciviesu gos ledje eatnit ja easkariegádan mánát, Ukraina gávpogis Mariupolas, nu čállá Reuters. Ruošša eiseválddit leat biehttalan dán čuoččuhusa.