NRK Meny
Normal

Øver på sultkatastrofe

Hvordan skal reindriftsutøvere, Reindriftsforvaltningen, Mattilsynet og reinpolitiet håndtere situasjonen, hvis det oppstår en større sultkatastrofe i vår-vinter? Det skal de øve på i neste måned.

Sultet i hjel
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

HØR: JAN FREDRIKSEN

Katastrofeøvelsen er et ledd i et tettere samarbeid mellom Reindriftsforvaltningen og Mattilsynet.

– Det er naturlig å starte samarbeidet med å se på de erfaringer som vi har fra høstsesongen i år, forklarer regiondirektør Jan Fredriksen i Mattilsynet for Troms og Finnmark.

Mattilsynet og Reindriftsforvaltningen ønsker å være forberedt på et "i verste fall scenario".

Scenario er gjerne forstått som en strategi, en tenkt handlingsgang. Et scenario skisserer mulige fremtidige handlingsplaner. Det er et planleggingsverktøy for å analysere og strukturere tanker om alternativ utvikling i fremtiden.

Reineiere slo alarm

Reinflokkene i Finnmark vokser . Samtidig stuper vekten på kalvene i mange distrikter.

I begynnelsen av desember slo reineier Per Mikkelsen Bals i Kautokeino alarm , hvor et stort antall fremmedrein var sultet i hjel i hans vinterbeiteområde.

Det er uvanlig at rein dør av sult i denne tiden av året. Dette skjer vanligvis ut på vår-vinteren. Både forskere og reineiere har gitt uttrykk for sterk bekymring, og frykter omfattende reindød .

Før jul var landbruksminister Lars Peder Brekk i Karasjok, og presenterte strakstiltak . Et av tiltakene er tollfri omport av fór fra Finland.

Foretar risikoanalyse

Nå skal en egen arbeidsgruppe sammen med veterinærer i Mattilsynet og agronomer i Reindriftsforvaltningen, foreta en risikoanalyse.

– Med det erfaringsmaterialet man har, så vil man kunne se om det her er spesielle flokker på vidda som kan komme opp i en utsatt situasjon på vår-vinteren. Vi vil da kunne veilede næringa, forhåpentligvis i forkant av eventuelle problemstillinger. Det er best å være føre-var, forklarer Fredriksen.

Sultkatastrofe-øvelsen vil bli samkjørt med reindriftsforvaltningen.

– Men også reinpolitiet vil bli trekket inn hvis dette viser seg å være nødvendig.

– Hvordan vil en slik øvelse skje i praksis?

– I første fase vil det være en såkalt "tabeltopp" øvelse. Fagpersoner fra Mattilsynet og Reindriftsforvaltningen vil i fellesskap gjennomgå rutiner for et eventuelt krisescenario som vi tegner opp. Så tester vi planene i forhold til dette.

– Hvor sannsynlig er det at et slikt krisescenario kan bli en realitet?

– Det er det for tidlig å si noe om. Vi har akkurat begynt analysearbeidet.

Fortsatt gode beiter

Fredriksen forteller at meldinger fra Reindriftsforvaltningen tyder på at vinterbeitene for øyeblikket er gode.

– Beitene er lett tilgjengelige. Det er lite snø og man ser at flokkene som nå er på vinterbeitene har muligheter til å spise seg opp i vekta. Vi håper at de skal kunne bli såpass robuste at dem også takler vår-vinteren, sier Fredriksen.

Men han kan ikke garantere noe.

– Vi vet at det er mye rein på vidda, som kan gjøre at man kan komme opp i kritiske situasjoner. Det må vi i fellesskap med næringen forberede oss til.

Til tross for at beitetilgangen foreløpig er bra i store områder, mener han frykten for en sultkatastrofe i enkelte områder er reell.

– Da må vi ta våre forholdsregler.

Øvelsen starter i februar

Arbeidsgruppen som skal utvikle beredskapsplanen, møtes i Tromsø i tida 20-22. januar.

– En forbedra plan vil være ferdigstilt i slutten av denne måneden. Umiddelbart etterpå vil den første øvelsen iverksettes.