NRK Meny
Normal

Over og ut med kystopprøret?

Bare knappe halvannet år etter at Kystaksjonen gjennomførte sin første demonstrasjon mot myndighetenes fiskeripolitikk, kan organisasjonen bli nedlagt.

Beaska Niillas og Nils Anders Rasmus utenfor Stortinget

NSR-leder Beaska Niillas (tv) er av de fire som har sagt nei-takk til gjenvalg som styremedlem i Kystaksjonen. Her utenfor Stortinget 3. mars 2014.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Nåværende leder Trond Einar Olaussen frykter for at det er få andre muligheter.

Lørdag 1. august kan bli en skjebnedag. Registrerte medlemmer er da innkalt til årsmøte i Mehamn. Olaussen har i god tid før årsmøtet meldt om at han ikke stiller til gjenvalg. Det samme har også tre andre styremedlemmer gitt uttrykk for.

Trond Einar Olaussen

GIR SEG: Nåværende leder i Kystaksjonen, Trond Einar Olaussen, vil bruke mer av sin tid til politisk arbeid i Arbeiderpartiet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Hvis det ikke kommer tilstrekkelig med kandidater til å bekle ulike styreverv, vil det bli fremmet forslag om å legge ned Kystaksjonen, heter det i innkallingen til årsmøtet som er sendt ut.

Håper på å bli ordfører

Selv om Trond Einar Olaussen ikke vil stille til gjenvalg, betyr ikke dette at han slutter å engasjere seg i fiskeripolitiske saker.

– Men det håper jeg kan gjøres gjennom politisk arbeid.

Til høstens kommunevalg er han nemlig valgt som Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Gamvik kommune.

– Men jeg tror ikke at det ene er mer viktig enn det andre, sier han og håper på at engasjementet som Kystaksjonen har skapt for fiskerispørsmål fortsetter i en eller annen form.

To av styremedlemmene, Tore-Jan Gjerpe og Kristin Mørch, har tidligere vurdert å danne en ny organisasjon.

Flytur til Oslo har skapt hodebry

De har også gitt uttrykk for sterk misnøye med økonomistyringen i Kystaksjonen.

Dette blir sterkt imøtegått av styreleder Trond Einar Olaussen:

– Vi har valgt å bruke et profesjonelt regnskapsfirma for nettopp å ikke skape rot, og ikke for å skape rot, understreker Olaussen.

Ifølge ham er regnskapet godkjent av styret, samt av dem som har gitt tilskudd til Kystaksjonen.

Det er særlig pengebruken i forbindelse med Kystaksjonens arrangement i Oslo som Tore-Jan Gjerpe og Kristin Mørch har kritisert. Gamvik kommune hadde på forhånd gitt garanti for kontrahering av flyet som ble chartret fra Lakselv til Oslo i forbindelse med demonstrasjonene utenfor Stortinget 3. mars i fjor.

Ingen har «beriket» seg

Regnskapet er revidert av autorisert regnskapsfører Bjørn Pedersen.

Revisjonsrapporten konkluderer med at det ikke er avdekket noen form for misligheter hvor noen har «beriket» seg selv av Kystaksjonens sine midler.

– Jeg vil likevel påpeke at det er kritikkverdig at det ikke foreligger noen styreprotokoller som viser hvordan samarbeidet mellom Kystaksjonen og Gamvik kommune er behandlet, og hvordan bruken av de innsamlede midler er behandlet. Dette er et ansvar som hele styret innehar, og som styret må tåle å bli kritisert på i ettertid, skriver Pedersen i sin konklusjon.

Han vil likevel anbefale at regnskapet godkjennes. Regnskapet for 2014 viser et overskudd på i overkant av 292.000 kroner.