NRK Meny
Normal

Ovddošit

Go olmmoš ovddoša, de son imašta.

Maasai-marked i Nairobi
Foto: BERNAT ARMANGUE / AP

Ovddošit daid áŋgiris nissoniid

Nuorttanaste-bláđes (2009, nr. 10) oidno dákkár ovdamearka: ...Buohkaid de ánuhedje ahte oasttášedje juo sis fáhcaid, suohkuid, gággás, vuoddagiid ja ránuid. Mun fertejin ovddošit daid áŋgiris nissoniid. Goas dat ležžet velá astan borrat ja oađđit, dan in árvit mun gal. (Lea heivehuvvon dálá čállinvuohkái.)

Jos orut dárbbašeamen eambbo ovdamearkkaid, de sáhtát ohcat omd. Biibalis. Biibbal

Deaddil Nordsamisk, ja čále de olgeš ravdii, guoros sadjái omd. ovddoš ja deaddil Vis: