Otne meannuda kommišuvdna mandáhta

Otne meannuda Stuoradiggi Duohtavuođa- ja seanadankommišuvnna mandáhta loahpalaččat. Kommišuvnna bargun lea guorahallat Norgga dáruiduhttinpolitihka sápmelaččaid ja kveanaid vuostá ja guorahallat váikkuhusaid. Kommišuvdnii lea árvaluvvon 12 olbmo, earret eará Sámi allaskuvllalektor Liv Inger Somby, ovddeš bisma Per Oskar Kjølås ja museajođiheaddji Marit Myrvold. Dagfinn Høybråten jođiha dán kommišuvnna,

Liv Inger Somby
Foto: NRK