Møte mellom trosretninger

Her hilser den russisk-ortodokse presten Osmo Kurola på den samiske lutheranske presten Tore Johnsen. Det østlige var i fokus under samiske kirkedager.

Prestene Osmo Kurola og Tore Johnsen
Foto: Marit Laila Anti

Østsamenes trosretning, den russisk-ortodokse kristendommen, var i går temaet på det som man kan kalle hovedseminaret under Samiske kirkedager i Inari.

LES OGSÅ: Treffes på kristen ungdomsleir

Prest, og leder for samisk kirkeråd, Tore Johnsen, sier at det er en del av det å skape felleskap for samiske kristne over landegrensene.

Han synes det er viktig å synliggjøre østsamene.

– Jeg tror at vi samer i andre land vet lite om deres trosretning. Derfor er det interessant å høre historien og hvordan situasjonen er i dag.

På vikende front

Forsker Jelena Porsanger

Forsker Jelena Porsanger

Foto: Marit Laila Anti

Den russisk-ortodokse trosretningen utøves i dag av russiske og finske samer, og til dels i Norge. I dag finnes det aktive trossamfunn spesielt blant østsamer i Sevettijärvi-området.

På seminaret, hvor samer fra alle fire land var samlet, holdt Jelena Porsanger foredrag om hvordan den russisk-ortodokse kirken kom til østre Sameland. Der kom det fram at det allerede på 1400-tallet ble bygd klostre på Kolahalvøya.

Hun nevnte også dagens situasjon på russisk side.

– På grunn av forbud mot religionsutøvelse under sovjettiden, er kirken på russisk side ikke så sterk lengre, sa Porsanger.

Organist ved menigheten i Sevettijärvi, Erkki Lumisalmi, understreket hvor viktig kirken er for å opprettholde skoltesamisk språk, siden gudstjenestene alltid tolkes til skoltesamisk. Han fortalte også hvilke utfordringer kirken har i dag.

Erkki Lumisalmi

Erkki Lumisalmi

Foto: Marit Laila Anti

-Det er mest gamle folk i kriken i dag. De unge kjenner ikke til religiøse ritualer.

Joik, dans og gudstjeneste

Også den russisk-ortodokse presten Osmo Kurola, som ofte avholder gudstjenester for øskoltesamene, merker at ungdommen er borte.

– Mange ungdommer flytter sørover. Det er ikke bare et problem for kirken, men for hele den skoltesamiske kulturen, mener Kurola.

Under seminaret sto samer fra Lovozero for kulturelle innslag som joik, dans og sang.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Østsamisk Dans

Samer fra Lovozero underholdt med sang, joik og dans.

Foto: Marit Laila Anti

Det ble også holdt en russisk-ortodoks gudstjeneste under Samiske Kirkedager, som avsluttes i dag.