Oslo kan snart hete Oslove

Oslo kommune jobber for et samisk stedsnavn på byen . I byrådserklæringen utgått av Ap, MDG og SV står det at «Byrådet ønsker å få godkjent et samisk stedsnavn for Oslo». Oslo kommune vil måtte rådføre seg med Sametingets stedsnavnsavdeling før en vedtar det endelige samiske navnet på kommunen. – Det er ekstra gledelig at denne nyheten kommer nå som det er språkuke, sier Sametingsrepresentant Aili Guttorm.