Oslo-avtale signeres 6. februar 2016

Sametinget og Oslo kommune satser på at de klarer å bli enige om en samarbeidsavtale før samenes nasjonaldag neste år.

Tor Gunnar Nystad, Silje Karine Muotka, Tone Tellevik Dahl og Ann-Mari Thomassen.

Fra venstre: Sametingsrepresentant Tor Gunnar Nystad (NSR), Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR), byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) og Sametingsråd Ann-Mari Thomassen (NSR). Det blir nye forhandlinger om samarbeidsavtalen i desember.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg tror egentlig ikke vi er så langt fra hverandre rent tekstlig, det er nok noen småord som har en del symbolverdi, ulikt fra kommune til Sametinget, men ut ifra det møtet vi hadde, tror jeg egentlig vi kommer til å lande dette, og blir ferdig i god tid før 6 februar, sier byråd for oppvekst og kunnskap Tone Tellevik Dahl (Ap).

Mandag møtte hun to sametingsrådsmedlemmer, Ann-Mari Thomassen (NSR) og Silje Karine Muotka (NSR), samt sametingets plenumsleder, Jørn Are Gaski ( Ap) og Tor Gunnar Nystad (NSR), som er sametingsrepresentant i Sør-Norge valgkrets

Sametinget har allerede inngått et tett samarbeid om samepolitiske saker gjennom en forpliktende avtale med Tromsø kommune . I flere år har det også vært snakk om å få på plass en lignende avtale med Oslo kommune .

– Håper byrådsleder signerer

Tone Tellevik Dahl (Ap)

Byråd Tone Tellevik Dahl (Ap)har stor tro på at Oslo kommune snart blir enig med Sametinget om en samarbeidsavtale.

Foto: Pressefoto/Ap

Neste møte mellom partene er planlagt i desember. I mellomtiden skal saksbehandlere i Sametinget og Oslo kommune forberede utkast til avtaletekst.

Tellevik Dahl har allerede planer for hvem i den nye byregjeringen i hovedstaden som skal få æren av å undertegne avtalen med Sametinget.

– Jeg håper at byrådsleder Raymond Johansen vil være med å underskrive samarbaidsavtalen med Sametinget på samenes nasjonaldag, sier hun.

Avtalen kommer til å omfatte planer for styrking av tilbudet til unge og eldre samer i hovedstaden. Samiskutdanning i osloskolen og tilbudet ved Samisk barnehage i Oslo inkluderes naturlig nok også i avtalen, samt utvikling av tilbudet ved Samisk hus i Oslo.

– Lovende signaler

Også sametingsråd Ann-Mari Thomassen er fornøyd etter det første møtet med det nye byrådet i Oslo.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen har forventninger om tydelig satsning på Samisk hus når det nye byrådet i Oslo neste år legger fram sitt budsjett.

Foto: Mette Ballovara / NRK

– Jeg synes at byråden var positiv og viser tydelig vilje til å få et godt samabeid med Sametinget, slik at vi sammen kan styrke tilbudet til samene i hovedstaden, sier Thomassen.

Hun er samtidig tydelig på at det også gjenstår en god del avklaringer i forhold til kommunens samepolitikk, før avtalen kan signeres.

Thomassen mener at signaler om styrking av Samisk hus er oppmuntrende.

– Byråden gjentok det hun sa under valgkampen om at hun vil styrke Samisk hus. Det virker lovende, og jeg regner med at bysamene får se disse lovnadene i praksis når det nye byrådet neste år legger fram sitt første budsjett, i år tar de utgangspunkt i budsjettet som forrige byråd har forberedt, sier Thomassen.

– Oppmerksomhet på det samiske

Jørn Are Gaski

Samtingets plenumsleder, Jørn Are Gaski (Ap), mener at hans kollegaer i Oslo allerede leverer i forhold til sine valgløfter.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Tellevik Dahls partikollega i Sametinget, plenumsleder Jørn Are Gaski, mener det nye byrådet i Oslo fortjener ros.

– På sin andre arbeidsdag sendte byråd Tone Tellevik Dahl brev til Sametinget, om at vi måtte begynne å forhandle igjen på den Oslo-avtalen, sier Gaski.

Han synes det er positivt at de nye makthaverne i hovedstaden er tydelige på at Oslo også er samenes hovedstad.

– Det synes jeg er fint, det viser at de har oppmerksomhet også på det samiske, sier Gaski.

Sametingspolitikere utenfor Oslo rådhus

Sametingets delegasjon utenfor Oslo rådhus.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Korte nyheter

 • Tilbyr reindrifta 168 millioner

  Regjeringen tilbyr reineiere i overkant av 168 millioner kroner. Forhandlingene starter onsdag neste uke.

  – Regjeringen vil videreføre vektleggingen av næringsretting og tilrettelegging for de som har reindrift som hovedvirksomhet. Statens forhandlingsutvalg foreslår derfor en økning av rammen for de direkte tilskuddene, skriver regjeringen.

  Loga sámegillii.

  Rein på kommunegrensa Bodø-Gildeskål.
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Ráđđehus fállá 168 miljovnna boazodollui

  Norgga ráđđehus fállá boazodollui badjelaš 168 miljon ruvnnu. Ráđđádallamat boazodoalu ja stáhta gaskkas álget boahtte vahkus, gaskavahku.

  – Ráđđehus áiggošii ain deattuhit boazodoalu ealáhusláhkin ja dilálašvuođa láhčit daidda, geain boazodoallu lea váldodoaibman. Stáhta šiehtadallanlávdegoddi evttohage lasihit njuolggadoarjaga, čállá ráđđehus.

  Les på norsk.

  Reindrift Saltfjellet
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK