-Váttis árvvoštallat sámegiel teavsttaid

Urørt prográmmajođiheaddji Siri Narverud Moen lohká, ahte sin doaimmahusas ii oktage máhte sámegiela. Danne sidjiide lea veadjetmeahtton diehtit maid joavkkut lávlot sámegillii.

Siri Narverud Moen
Foto: Urørt / NRK

Árdna doaimmahus sáddii ikte šleađgapoastta Urørt doaimmahussii mas dáhtuimet eambbo dieđuid Rotaaimo joavkku birra. Šleađgapoasttas jearaimet maid man láhkái sii dárkkistit lávlagiid ja čállosiid mat leat sin neahttasiiddus.

Eai máhte sámegiela

Siri Narverud Moen lea prográmmajođiheaddji Urørt prográmmas mii sáddejuvvo NRK P3s. Dá lea su vástádus:

"Midjiide lea veadjeatmeahtton árvvoštallat teavsttaid mat leat sámegillii, go doaimmahusas ii leat oktage gii máhttá ovttage sámegielsuopmana. Danne livččii vuogas jus muhtin Sámi Radios midjiide cavgilivččii jus teavsttain soaitá leat juoga mii ii doala juridihkalaččat ja mii ii heive ehtalaččat. Dahje jus teavsttat leat erenoamáš buorit", čállá prográmmajođiheaddji Siri Narverud Moen.

Čielga njuolggadusat

Urørt doaimmahusas leat čielga njuolggadusat das mii lea lohpi ja mii ii. Ovdamearkka dihtii ii leat lohpi bidjat lávlagiid jus lea suoládan osiid eará ártisttaid/joavkkuid musihkas. Dasto ii leat lohpi njálmmuštit (mobbet), ovddidit nazi propaganda dahje vealahit olbmuid liikeivnni dahje čearddalaš gullevašvuođa dihtii.