Vil ha gaupe bare i Sør-Norge

Lederen for rovviltnemnda i Troms og Finnmark vil at gaupe og ulv bare skal finnes sør for Hedmark.

Willy Ørnebakk (Ap)

Willy Ørnebakk ønsker å fjerne gaupa og ulven totalt fra reindriftsområder.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Gaupestammen i reindriftsområder bør utryddes, mener leder for rovviltnemda i Troms og Finnmark, Willy Ørnebakk.

Han vil at gaupa, i likhet med ulven, skal vekk fra Nord-Norge og bare skal finnes i Sør-Norge.

Mellom 441 og 470 gauper i Norge

Gaupebestanden ble i 2010 beregnet til å være mellom 441 og 470 dyr i Norge, ut fra et minimum på 75 til 80 familiegrupper, viser tall fra rovdata.no (ekstern lenke).

Gaupe i Namsskogan Familiepark

Gaupa inne i en dyrehage.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Tettest bestander er det i Midt-Norge og på Østlandet.

– Jeg vil kutte gaupebestanden slik at disse dyrene bare finnes utenfor reindriftsområdene, det vil si sør for Hedmark. Det er en politikk som man har ført i Norge ovenfor ulv gjennom flere titalls år fordi man vet at å ha ulv i reindriftsområdene ikke er mulig, sier Ørnebakk.

Han mener at skadene med å ha gaupebestander i reindriftsområder er godt dokumentert.

– Jeg mener at den siste dokumentasjonen vi nå har fått også for gaupe i reindriftsområdene har skaffet til vei så mye god dokumentasjon hva konsekvensene er med å ha store gaupebestander i reindriftsområder. Derfor må vi gjøre noe med dette, sier han.

En jaget jeger

Gaupebestanden gikk drastisk ned i perioden 1845 til 1980, da det var statlig skuddpremie på gaupe i Norge, uten begrensninger i jakten.

I 1994 ble det innført kvoteregulert jakt i hele landet, med unntak av Finnmark og deler av Sør- og Vestlandet, hvor det var jakt uten kvotebegrensning innenfor jakttiden. På midten av 1990-tallet økte gaupebestanden kraftig.

Ørnebakk venter seg en del debatt etter uttalelsene om å utrydde gaupa i visse områder, men mener at det er på sin plass.

– Jeg forventer selvfølgelig debatt. Slik jeg ressonerer har de nordligste områdene i landet med tamreindrift store problemer å eksistere sammen med slike rovdyr, argumenterer Ørnebakk.

Lisensjakta på gaupe begynner i morgen, og i Troms og Finnmark er kvoten på 37 gauper.

Korte nyheter

 • John Savio 120 år

  Den samiske kunstneren John Savio hadde stor betydning for samisk kunst og kultur. Det sier museumsleder ved Savio museet Liv Astrid Kvammen Svaleng.

  I dag ville den samiske kunstneren Savio ha fylt 120 år, og det skal feires i Kirkenes denne helgen.

  Kvammen Svaleng sier Savio må regnes som en veiviser innen samisk kunst.

  Kunstner John Savio og verket Gánda ja nieida
  Foto: Saviomuseet
 • Dearvvašvuođabálvalus vásiha garra deattu

  Bealli Norgga gielddain almmuhit ahte dearvvašvuođabálvalusain vásihit garra deattu ja leat unnán bargit, čállá Dearvvašvuođadirektoráhta varas vahkkoraportasis.

  Njealji gielddas váilot bargit dearvvašvuođasuorggis. Seammás dearvvašvuođadirektevra Bjørn Guldvog váruha ahte gielddat fertejit ráhkkanit ain eanet buozalmasvuođajávkamiidda.

  Helsedirektør Bjørn Guldvog.
  Foto: EVEN BJØRINGSØY JOHNSEN / NRK
 • Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddji

  Benn Larsen lea válljejuvvon Deanučázádaga Guolástanhálddahusa jođiheaddjin, ja John Nystad gis nubbinjođiheaddjin.

  Soai doaibmaba jođiheddjiin skábmamanu 23. beaivái 2023:s, dassážii go gielddaválggat ja 2023:a oktasaš čoahkkin leat čađahuvvon, čállá Hans-Erik Varsi, Deanučázádaga Guolástanhálddahusa direktevra preassadieđáhusas.

  Benn Larsen , Tana fiskeforvaltning
  Foto: Sidsel Vik / NRK