NRK Meny
Normal

Ørn tar mer beitedyr enn tidligere antatt

Reindrifta har opp mot 10 % tap til ørn, viser prøveprosjekt i Nord-Trøndelag. Dette må Stortinget ta på alvor, mener Frp-representant fra Finnmark.

Kongeørn

Kongeørn er normalt totalfredet i Norge. Stortingsflertallet har imidlertid blitt enige om å tillate felling av ørn i Troms og Nord-Trøndelag.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Det var under en debatt på Stortinget mandag at flertallet gikk inn for å videreføre et prøveprosjekt, der man nå også tillater felling av ørn på Fosenhalvøya i Nord-Trøndelag og i Troms.

I prøveprosjektet gis det nærmere bestemt tillatelse til uttak av kongeørn, som i likhet med ulv, jerv, bjørn og gaupe er totalfredet i Norge.

– Viktig kulturbærer

Jan-Henrik Fredriksen (FrP)

Saksordfører for Frp i rovdyrsaken på Stortinget, Jan-Henrik Fredriksen, er enig med Sametinget i at det er nødvendig med felling av ørn på Fosenhalvøya og i Troms.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Saksordfører for Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen, er glad for at 140 av 169 representanter stemte for forslaget.

– Det er viktig å støtte reindriftsnæringa, da dette er en viktig samisk kulturbærer, sa Fredrksen fra Stortingets talerstol.

I Nord-Trøndelag, der forskere har undersøkt rovdyrtap til ørn, viser undersøkelsen at reindrifta har hatt betydelig mer tap til ørn enn det fagmiljøet tidligere har antatt.

Under prøveprosjektet er det så langt avdekket opp mot 10 % tap til ørn.

– På linje med Sametinget

Representanter fra blant annet Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne hevdet at vedtaket vil bety utryddelse av både ørn og andre rovdyr.

Dette benekter Fredriksen, som mener at rovdyrforvaltningen er blitt bedre under denne regjeringen.

Det er ikke ofte at jeg er enig med innsigelser som kommer fra Sametinget, men akkurat i denne saken er jeg helt på linje med Sametinget, sa Jan-Henrik Fredriksen da saken ble behandlet i Stortinget mandag formiddag.

Reinsdyr

Prøveprosjekt skal blant annet også bekrefte om ørn tar like mye reinsdyr som lam.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix