Ørjan Hansen

Ørjan Hansen er 6. kandidat på Høyres liste i valgkrets 1.

Han er født 1. februar 1975. Privat næringsdrivende. Bosatt i Båtsfjord.

I kommunen var 21 personer registrert i valgmanntallet i 2005. I hele kretsen var det 2.140 personer i manntallet. I Båtsfjord blir det kun forhåndsstemming ettersom det er færre enn 30 personer i manntallet.

Tips NRK Sámi Radio

Økonomi

Ørjan Hansen

År

Inntekt

Formue

Skatt

2006

29 558

508 564

7 673

2007

56 723

655 164

12 404

Roller

Han står oppført som styremedlem i Strømsnesjenta AS, etablert i 2008. Styreleder er Frank Kristiansen. Regnskapstall ikke tilgjengelig.