Ordførerkandidat for Samefolkets parti i Nesseby

Bjarne Store-Jakobsen er nominert som Unjárgga Sámeálbmot bellodat/Nesseby Samefolkets partis ordførerkandidat.

Bjarne Store Jakobsen

Bjarne Store-Jakobsen

Foto: Sara Beate Eira / NRK

Unjárgga Sámeálbmot bellodat/ Nesseby Samefolkets parti har gjennomført nominasjonsmøte søndag 22. mars.

Bjarne Store-Jakobsen er nominert som partiets ordførerkandidat. Han er en profilert samepolitiker, og har en lang politisk fartstid, skriver partiet i en pressemelding.

Unjárgga Sámeálbmot bellodat/ Nesseby Samefolkets parti har videre nominert Anja K. P. Noste på 2. plass. Hun har sittet i Nesseby kommunestyre de siste fire år, og vil fortsette som politiker i Nesseby.

Rávdná Márjá Gaup var ved forrige valg på 11. plass, og er i år nominert på 3. plass.

Ungdomskandidat Tormod Andersen er nominert på 4. plass.

Altaaktivist

Under Altaaksonene på 1970- og 80-tallet hadde Bjarne Store-Jakobsen en sentral rolle. Han var en av lederne for de som demonstrerte mot demming av Alta/Kautokeino vassdraget i 1979.

Avsatt som presidentrådgiver

Store-Jakobsen (født 1944) har tidligere vært i Arbeiderpartiet og var en periode blant annet sametingspresident Egil Ollis rådgiver. I 2011 fikk han imidlertid sparken som presidentrådgiver med den forklaringen at den da 67 år gamle mannen var altfor gammel.

Han var sametingsrepresentant i perioden 2005-09 for Midt-Troms valgkrets, da han også var medlem av nærings- og kulturkomiteen. I tillegg var han vararepresentant i Samisk parlamentarisk råd.

Han er utdannet journalist, og har jobbet i 15 år med film- og TV-produksjon. Samtidig har han vært journalist og redaktør.