Hopp til innhold

Ordføreren i Bodø ønsker å samle hele regionen

Bodø-ordføreren vil ha en mer robust kommune i Salten-regionen og litt til. Dette er ordføreren i en mindre kommune sterkt uenig i.

Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy vil samle hele Salten pluss litt til på en plass.

Bodø-ordfører Ole Henrik Hjartøy vil samle hele Salten, pluss litt til, på en plass.

Foto: Sander Andersen / NRK

Én ting er ordføreren i Bodø sikker på, og det er at det blir endring i kommunestrukturen. Ønsket er å få en mere robust kommune.

Og håpet er å omfavne hele Salten pluss litt til.

Men ordføreren i en periferikommune har ikke tro på storkommune. Tvert imot.

– Bodø og Salten samlet vil være sterkere enn i dag. Det er den ideelle storkommunen. Nå ønsker vi å samtale og sondere med alle som vil samtale med oss, og om vi ender med bare Bodø, eller at det blir flere kommuner sammen med oss. Det jeg håper på er at vi i Salten får en mere robust struktur.

Det sier ordfører Ole Henrik Hjartøy i Bodø, som med det ser for seg en kommune med Bodø som kommune-hovedstad, og der man har fått med seg kommuner fra Saltfjellet i sør, via Værøy og Røst i vest til Tysfjord i nord. Rett nok ikke hele Tysfjord.

– Hadde Bodø og Fauske funnet hverandre, har det blitt lagt til rette for en storkommune i hele Salten. Dette ligger veldig til rette. Og tar man det NHO kommer med er det snakk om 10-12 kommuner som er veldig bra for vårt område.

– Være forberedt på mer

For Bodø-ordføreren er det viktig å tenke langsiktig, og være forberedt på at fylkeskommunale oppgaver etter hvert vil bli overført til de nye kommunene.

– Skal vi greie å ivareta helt andre forvaltningsoppgaver som for eksempel samferdsel og videregående skole, som fylkesforvaltningsnivået har i dag, er det nødvendig med en robust og større kommune som da vil gagne hele Salten på en god måte. Målet må jo være at vi kan gi gode kommunale tjenester til folket, og at demokratiet ivaretas på en god måte, at vi sikrer framtidig rekruttering, og at det skal være like bra å bo hvor du enn måtte bo i en stor kommune.

Bodø-frykt

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) er heller avmålt til en storkommune som hans ordførerkollega fra Bodø presenterer.

Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen.

Ordfører i Tysfjord Tor Asgeir Johansen.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Utfordringene er vel store med slike store kommuner, sier ordføreren I Tysfjord som heller til en kommuneløsning enten med Ofoten eller Nord-Salten kommunene med Sørfold i tillegg.

– Når det gjelder de fire kommunene Tysfjord, Hamarøy, Steigen og Sørfold har vi store reserver på kraft, vi har ganske god industri, vi er ganske store på havbruk. Alle disse tingene blir å utvikle seg videre. Hvorfor ikke samle oss om det vi er gode på, uten å gå inn i de store enhetene. Med å gå inn i en stor kommune vil for eksempel Bodø få lett tilgang til de ressursene vi har på en enkel måte. Vi har jo noe å tilby, og etter mitt syn må vi samle oss om de ressursene vi har. For det er eneste måten til å opprettholde de tjenester vi har i dag.

Ikke delt

Kommunestyret i Tysfjord har vedtatt å se nærmere på Ofot-kommunene som den mest naturlige partner i denne sammenheng, men i samme vedtak vil kommunestyret også se på hva Salten-kommunene gjør.

Etter møtet mellom kommunene i Nord-Salten samt Fauske, Sørfold og Saltdal i forrige uke (les mer om det møtet her: Åpner for videre utredning ) uttalte ordføreren at det neppe blir aktuelt, fra hans ståsted å gå for en slik modell, men har igjen å vurdere om det kommer et tilbud fra Bodø om å være med på en stor-Salten-modell.

– Om man ser det i et 30-årsperpektiv, da går det bruer over Tysfjord, og da er jo ikke Tysfjord delt lenger.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.