Ordføreren er glad for at vindkraft nå ser ut til å bli en realitet

– Dette har jeg ventet på, sier ordføreren i Tysfjord om at Sørfjordfjellet vindpark nå ser ut til å bli en realitet.

Rijddabårre - Sørfjordfjellet Tysfjord

KAN FÅ VINDMØLLER: Her i våtmarksområdet Rijddabårre skal én av de to vindmølleparkene på Sørfjordfjellet etableres.

Foto: Sander Andersen / NRK

Det er det finsk-statlig eide konsernet Fortum som har kjøpt seg inn i Nordkraft sine prosjekter Nygårdsfjellet vindpark i Narvik, samt de to utbyggingsprosjektene Sørfjordfjellet i Tysfjord og Ånstadblåheia i Sortland.

Tysfjord-ordføreren er glad for at det endelig løsner for satsing på vindkraft i hans kommune også.

– Dette strekker seg så langt tilbake som til 2012 da det ble behandlet i kommunestyret, og da vi fra kommunens side ga klarsignal. Nå kommer det innenfor den perioden med grønne sertifikater, sier en glad ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord, som nå ser fram til anleggsoppstart som er estimert til tampen av 2017.

Tor Asgeir Johansen

BLID: Ordfører Tor Asgeir Johansen ser nå fram til å møte ledelsen i utbyggingskonsernet.

Foto: Sander Andersen / NRJK

Nordkraft fortsatt med

Nordkraft vil være ansvarlig for å utvikle Ånstadblåheia og Sørfjordfjellet frem til investeringsbeslutning, og samtidig ha prosjektledelsen for selve utbyggingen, som til sammen vil gi i overkant av 460 GWh ny produksjon. Det vil si strøm til ca. 23 000 husstander.

Nordkraft vil fortsatt ha ansvaret for drift og vedlikehold av Nygårdsfjellet vindpark, og det er avtalt å samarbeide også om drift av de to nye vindparkene også.

Eirik Frantzen

NORDKRAFT: Administrerende direktør Eirik Frantzen i Nordkraft.

Foto: Nordkraft

– Denne avtalen er et strategisk viktig skritt for Nordkraft. Vi sikrer videre utvikling av vindprosjektene Ånstadblåheia og Sørfjord, samtidig som vi reduserer den finansielle risikoen for Nordkraft. Transaksjonen som er gjort i dag markerer begynnelsen på et langsiktig partnerskap med Fortum, og vi har tro på at dette samarbeidet vil være vinn-vinn for begge parter, sier Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft i en pressemelding.

Positivt for kommunen

Ordfører Tor Asgeir Johansen tror at dette bidrar positivt både for kommunen og for næringslivet i kommunen hans.

– Dette er jo en investering på bortimot en milliard kroner, og bare eiendomsskatten vil komme på rundt sju millioner kroner årlig. I tillegg vil det også få stor betydning for næringslivet i kommunen vår. Og ikke minst blir vi en betydelig bidragsyter til å levere grønn kraft fra Tysfjord.