NRK Meny
Normal

Ordførere i Indre-Finnmark: – Det samiske må komme styrket ut av politireformen

For ordførerne i Karasjok og Kautokeino er det samiske perspektivet viktig i nærpolitireformen.

Ordførere i Indre-Finnmark: – Det samiske må komme styrket ut av politireformen

Ordfører i Karasjok Anne Toril Eriksen Balto og fungerende ordfører i Kautokeino Hans Isak Olsen mener at det samiske må komme styrket ut av politireformen

Foto: Fotomontasje/NRK

Regjeringen har klart å samle et betydelig politisk flertall bak politireformen, som blant annet innebærer at dagens 27 politidistrikter slås sammen til tolv nye distrikter. Regjeringspartiene Høyre og Frp, samt Venstre, KrF og Arbeiderpartiet stiller seg bak den.

Finnmark blir ikke delt i to distrikter som opprinnelig planlagt. Det opprinnelige forslaget gikk ut på å slå sammen Vest-Finnmark og Troms. Det innebærer også at Troms blir ett politidistrikt.

– Må mestre samisk

Fungerende ordfører i Kautokeino Hans Isak Olsen er fornøyd med at Finnmark blir ett politidistrikt. Han har store forventninger til nærpolitireformen.

– Mitt ønske er at vi beholder lensmannskontoret i Kautokeino og får de tjenestefolkene vi skal ha i Kautokeino. Språkmessig ønsker jeg at de som skal tjene i Kautokeino mestrer samisk språk, sier Olsen, og forteller at i Kautokeino kommune er det en veldig dårlig politisituasjon per i dag.

– Vi har ikke politi etter kontortid her i kommunen. To stillinger ble flyttet til Alta og vi fikk lovnad fra regionlensmannen og politimesteren at det skulle bli mye bedre for Kautokeino, i og med at man har vaktordning i Alta som også skulle dekke Kautokeino, men det har dessverre vist seg at det har slått helt feil. Når vi har trengt politi i Kautokeino, har det vært vanskelig å få det, og det har vært lang ventetid. ​Det fortelles at det skal bli bedre for publikum etter at reformen er gjennomført, men likevel har jeg ikke fått forsikringer om at det skal bli bedre for oss her i Kautokeino.

Vil ha egen Indre-Finnmark region

Olsen håper også at det opprettes en Indre-Finnmark region innenfor Finnmark politidistrikt.

– Det hadde vært en fordel for Indre-Finnmark, vi har jo Indre-Finnmark tingrett, som er etablert med tanke på å betjene den samiske befolkningen. Vi vet at Kautokeino og Karasjok er landets to største kommuner i areal, så det sier seg selv at det krever ressurser å dekke denne regionen. Vi er også verdens største reindriftskommuner og det burde vært et krav at den næringen får bli betjent på samisk.

– Kan bygge på samiskkompetansen i Karasjok

Også ordfører i Karasjok Anne Toril Eriksen Balto håper og ønsker at det samiske kommer styrket ut av politireformen, både i forhold til språk og kulturforståelse.

– Jeg håper at politireformen holder det som er målet med det å ha nærpoliti, og at det ikke blir en sentralisering av politiressursene til de større byene. Vi må fortsatt få beholde de ressursene vi har og det samiske må komme styrket ut av det. Vi har allerede god kompetanse i Karasjok som vi kan bygge på.

Ordføreren i Karasjok tar stednavnene som et eksempel på at det er behov for samisk språkkompetanse.

– Vi har mange samiske stedsnavn her. Mange ganger kan det kanskje an være vanskelig for de som ikke har samisk språkkompetanse, å forstå hvor dette er, sier Eriksen Balto.