Ordensforstyrrelser i Lakselv

Politiet melder i en pressemelding om 19 ordensforstyrrelser, 5 promillekjøringer, 2 narkotikasaker og 3 sedelighetssaker i forbindelse med Midnattsrocken i Porsanger. I tillegg har 1 mann sittet i arrest for ordensforstyrrelse. 6 personer har blitt utvist fra festivalområdet og fått klippet av festivalbånd.