Hopp til innhold

Varsler tilsyn med oppvekstsenteret

Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord. Bakgrunnen er siste kommunestyrevedtak der ungdomsskoleelevene igjen skal få sin undervisning ved oppvekstsenteret.

Fylkesmannen oppretter nå tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Fylkesmannen oppretter nå tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Fylkesmannen i Nordland melder om at vil bli gjennomført tilsyn i uke 48, og med hvordan oppvekstsenteret handler fag- og timefordelingen etter læreplanen LK06-S, fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag og valgfag, samt skolens arbeid med opplæring i fag.

I tillegg vil Fylkesmannen også se nærmere på underveisvurdering av elevene for å øke elevenes læringsutbytte, og skolens arbeid med elever med rett til spesialundervisning.

Løsning for elevene

Oppvekstsenteret på Storjord i Tysfjord har fått mye oppmerksomhet denne høsten etter at foreldrene nektet å pendle elevene til Drag. Ved skolestart ble det en løsning for elevene i første til sjuende klasse, men ikke for ungdomsskoleelevene. Dermed tok foreldrene elevene ut i streik, og ga dem hjemmeundervisning.

Men løsningen for ungdomsskoleelevene kom sist tirsdag da et stort flertall i kommunestyret stemte for at ungdomsskoleelevene skal tilbake til ordinær undervisning ved oppvekstsenteret.

Ser behov for tilsyn

Nettopp med dette som bakgrunn oppretter derfor Fylkesmannen tilsyn med oppvekstsenteret.

– Dette er en sak som har fått mye medieomtale og vært behandlet i kommunestyret flere ganger denne høsten. Med bakgrunn i siste kommunestyrevedtak hvor det ble vedtatt at ungdomstrinnet igjen skulle få sin opplæring ved Storjord oppvekstsenter, ser Fylkesmannen behov for å se nærmere på opplæringstilbudet elevene får ved Storjord opplæringssenter, skriver Fylkesmannen på sin nettside.

Korte nyheter

 • Presenterer forslag til ny minerallov i morgen

  Minerallovutvalget leverer sin utredning til næringsministeren i form av NOU 2022:8 “Ny minerallov” i morgen fredag kl 11:00.

  – Jeg gleder meg til å sette meg inn i det viktige arbeidet som er gjort med å utrede hvilken retning vi bør ha for utviklingen av mineralloven. Mineralloven er den viktigste rammebetingelsen for mineralvirksomhet i Norge. Når regjeringen senere i år skal legge frem en mineralstrategi, vil denne NOU-en være et viktig grunnlag for arbeidet. Regjeringen har som mål at Norge skal ha en lønnsom, bærekraftig og fremtidsrettet mineralnæring, skriver næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

  Minerallovutvalget ble oppnevnt i 2020, etter en evaluering av mineralloven hvor det ble anbefalt at det ble vurdert flere endringer. Utvalget har hatt som utgangspunkt at mineralloven skal legge til rette for en ny mineralvirksomhet gjennom effektive tillatelsesprosesser og samtidig forebygge og redusere konflikter knyttet til blant annet naturavtrykk, disponering av overskuddsmasser fra mineraluttak og forholdet til samiske interesser og særlig reindriften.

 • Siida museai eurohpálaš bálkkašupmi

  Eurohpá komišuvdna ja kulturárbeorganisašuvdna Europa Nostra bálkkašit Sámemusea Siidda ja Suoma álbmotmusea jagi 2021 kulturárbbi máhcaheamis nappo repatriašuvnnas. Museat ožžo bálkkašumi Citizen Engagement & Awareness Rising-luohkás.

  Álbmotmusea máhcahii diibmá sámeservošii, Sámemusea Siidii, badjel 2 200 sámedávvira čoakkáldaga, čállá Yle Sápmi.

  Siida museum, Finland
  Foto: Ilkka Vayryneninfo / Siida sámi museum
 • Nuorgam miehtan kommisáraevttohassan

  Suoma sámediggeáirras ja stivralahttu Anne Nuorgam muitala, ahte son lea miehtan leat komissáraevttohassan sámiid duohtavuođa- ja soabadankomišuvdnii. – Go smiehtaimet kommišuvnna joatkaga, de bođii dakkár gažaldat, ahte álggášingo. Mun smihtten, ahte mannebat ii, danne go lea dehálaš, ahte doppe leat sápmelaččat, čilge Nuorgam Yle Sápmái. Jus Nuorgam válljejuvvo komissáran, de son guođđá Sámedikki stivralahttuvuođa, muhto joatká sámediggeáirrasin.

  Anne Nuorgam talsmann for Veahčat fiskestyre
  Foto: Veahčajoga guolástangoddi