Varsler tilsyn med oppvekstsenteret

Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord. Bakgrunnen er siste kommunestyrevedtak der ungdomsskoleelevene igjen skal få sin undervisning ved oppvekstsenteret.

Fylkesmannen oppretter nå tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Fylkesmannen oppretter nå tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Fylkesmannen i Nordland melder om at vil bli gjennomført tilsyn i uke 48, og med hvordan oppvekstsenteret handler fag- og timefordelingen etter læreplanen LK06-S, fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag og valgfag, samt skolens arbeid med opplæring i fag.

I tillegg vil Fylkesmannen også se nærmere på underveisvurdering av elevene for å øke elevenes læringsutbytte, og skolens arbeid med elever med rett til spesialundervisning.

Løsning for elevene

Oppvekstsenteret på Storjord i Tysfjord har fått mye oppmerksomhet denne høsten etter at foreldrene nektet å pendle elevene til Drag. Ved skolestart ble det en løsning for elevene i første til sjuende klasse, men ikke for ungdomsskoleelevene. Dermed tok foreldrene elevene ut i streik, og ga dem hjemmeundervisning.

Men løsningen for ungdomsskoleelevene kom sist tirsdag da et stort flertall i kommunestyret stemte for at ungdomsskoleelevene skal tilbake til ordinær undervisning ved oppvekstsenteret.

Ser behov for tilsyn

Nettopp med dette som bakgrunn oppretter derfor Fylkesmannen tilsyn med oppvekstsenteret.

– Dette er en sak som har fått mye medieomtale og vært behandlet i kommunestyret flere ganger denne høsten. Med bakgrunn i siste kommunestyrevedtak hvor det ble vedtatt at ungdomstrinnet igjen skulle få sin opplæring ved Storjord oppvekstsenter, ser Fylkesmannen behov for å se nærmere på opplæringstilbudet elevene får ved Storjord opplæringssenter, skriver Fylkesmannen på sin nettside.