Hopp til innhold

Varsler tilsyn med oppvekstsenteret

Fylkesmannen i Nordland vil gjennomføre tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord. Bakgrunnen er siste kommunestyrevedtak der ungdomsskoleelevene igjen skal få sin undervisning ved oppvekstsenteret.

Fylkesmannen oppretter nå tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Fylkesmannen oppretter nå tilsyn ved Storjord oppvekstsenter i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Fylkesmannen i Nordland melder om at vil bli gjennomført tilsyn i uke 48, og med hvordan oppvekstsenteret handler fag- og timefordelingen etter læreplanen LK06-S, fremmedspråk, fordypning, arbeidslivsfag og valgfag, samt skolens arbeid med opplæring i fag.

I tillegg vil Fylkesmannen også se nærmere på underveisvurdering av elevene for å øke elevenes læringsutbytte, og skolens arbeid med elever med rett til spesialundervisning.

Løsning for elevene

Oppvekstsenteret på Storjord i Tysfjord har fått mye oppmerksomhet denne høsten etter at foreldrene nektet å pendle elevene til Drag. Ved skolestart ble det en løsning for elevene i første til sjuende klasse, men ikke for ungdomsskoleelevene. Dermed tok foreldrene elevene ut i streik, og ga dem hjemmeundervisning.

Men løsningen for ungdomsskoleelevene kom sist tirsdag da et stort flertall i kommunestyret stemte for at ungdomsskoleelevene skal tilbake til ordinær undervisning ved oppvekstsenteret.

Ser behov for tilsyn

Nettopp med dette som bakgrunn oppretter derfor Fylkesmannen tilsyn med oppvekstsenteret.

– Dette er en sak som har fått mye medieomtale og vært behandlet i kommunestyret flere ganger denne høsten. Med bakgrunn i siste kommunestyrevedtak hvor det ble vedtatt at ungdomstrinnet igjen skulle få sin opplæring ved Storjord oppvekstsenter, ser Fylkesmannen behov for å se nærmere på opplæringstilbudet elevene får ved Storjord opplæringssenter, skriver Fylkesmannen på sin nettside.

Korte nyheter

 • Saminor 3-undersøkelsen har «kick-off» i dag

  Saminor 3 har i dag avspark på den sørsamiske kulturfestivalen Rasten Rastah.

  Selv om undersøkelsene ikke setter i gang før i slutten av oktober, fikk besøkende teste sin egen gripestyrke og ta en titt inne i undersøkelsesvogna.

  Saminor 3 er en omfattende helse- og levekårsundersøkelse i områder med samisk og norsk bosetting, som består av spørreskjema og kliniske undersøkelser.

  Det er tredje gang Saminor gjennomføres.

  Faglig leder for prosjektet, Ann Ragnhild Broderstad, forteller at denne rundens undersøkelser er større og mer omfattende.

  – Vi har gjort en altfor dårlig jobb i det sør- og lulesamiske området tidligere, forteller Broderstad.

  – Derfor bestemte vi oss tidlig for at hvis vi noen gang skal gjøre Saminor på nytt, så skulle vi jobbe mye mer og få inn bedre data fra Trøndelag og Nordland, sånn at vi også får med minoriteten i minoriteten, legger hun til.

  Det skal blant annet tas blodprøver, EKG, måling av blodtrykk, puls og gripestyrke, hårprøver og urinprøver, forteller prosjektkoordinator, Isalill Finn.

  – Oppdraget vårt er å se på om det er forskjell i helse mellom den samiske og ikke-samiske befolkningen, sier Finn

  Undersøkelsen starter i Røros, og skal etter planen avsluttes i Sør-Varanger i desember 2025. Alle mellom 40-79 år i de inkluderte kommunene kan delta.

  Bilde av faglig leder for Saminor 3-undersøkelsen, Ann Ragnhild Broderstad, foran Saminor-bussen.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Kultuvrskåvlå jådediddjevirgge ij la hájn virgádam

  Hábmera suohkan galggi nuppádis kultuvrskåvlå jådediddjevirgev almodit. Sivvan dási la Hábmera suohkanin ettjin oattjo náginav virggáj biejaduvvam vuostasj åhtsåmvuorruj, subtsas HR-oajvve Beate Bye Strand.

  Torgeir Steinsland (48) fáladuváj virgev, valla ittjij bargov sidá dan diehti gå bálkká l ilá nievret, suv mielas. Dav tjállá avijssa Avisa Nordland.

  – Mån dav dahkiv dan diehti gå bálkkáfálaldahka majt suohkanis oadtjuv lij 100.000 kråvnå vuollel gasskamærrásasj bálkká. Statistihkalasj guovdásjdåjmadagá milta la gasskamærrásasj bálkká åhpadusá ja åhpadime jådediddjijda 786.000 kråvnå jahkáj.

  Steinsland boahtá Hábmeris ja subtsas Hábmer la lagámus suv vájmmuj ja sihtá oassálasstet suohkanav åvddånahtátjit buorre láhkáj.

  – Luonndo ja moattegielakvuohta l aj ájnas manen åhtsiv. Muv mielas kulturskåvllå máhtá liehket ájnas oassálasste viehkedit julevsámegielav bisodittjat. Dat lij ájnas motivasjåvnnå manen virgev åhtsij.

  Svein Schultz virgev hiejtij gidágiesen.

  Hamarøy kulturskole
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK
 • Kárášjogaášši Alimusriektái

  Guoddaluslávdegoddi lea mearridan ahte Kárášjoga eananášši galga meannuduvvot Alimusrievttis.

  Finnmárkku Meahcceduopmostuollu celkkii duomustis 21.04.23 ahte Kárášjoga álbmot oamasta Kárášjoga eatnamiid.

  Finnmárkkuopmodat guoddali duomu, ja dál manna ášši Alimusriektái.

  Ášši galga meannuduvvot stuorakammaris, gos leat 11 duopmara. Dat dáhpáhuvvá dušše dalle go Alimusriekti oaivvilda ahte ášši lea erenoamáš dehálaš dahje váttis.

  Karasjok og Sametinget bilde tatt fra lufta.
  Foto: Benjamin Fredriksen