NRK Meny
Normal

Opposišuvnna bellodagat duhtameahttumat

Stuorradikki opposišuvnna bellodagat leat duhtameahttumat.

Stortinget

Stuorradiggi.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Siv Jensen

Finánsaministtar Siv Jensen.

Foto: Håvard Hagen / NRK

Stuorradikki opposišuvnna bellodagat leat duhtameahttumat go ráđđehus ii vel ge sáhte čilget mot EO bargodivatgáibádusat bohtet čuohcat ealáhusaide davvin.

Finánsaministtar Siv Jensen logai stuorradikki gažadanbottus ahte ráđđehus áin dárbbaša lassi dieđuid dás EO beales, ja deattuhii ahte ráđđehus bargá nu bures go sáhttá oažžun dihte buot dieđuid maid sii dárbbašit vai sáhttet stuorradiggái geassemánu 6. beaivvi čilget man láhkai dat ođđa ortnet gártá.

Norga ferte doahttalit bargoaddidivat ortnegiid

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet

Guovddášbellodaga Janne Sjelmo Nordås.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde / NRK

Eurohpá uniovnnat leat dieđihan ahte Norga ge fertet doahttalit bargoaddidivat ortnegiid, vel davvi Norggas ge gos dássážii eai leat dárbbašan čuovvut dáid ortnega. Dat mearkkaša ahte omd. sii geat fállet gálvofievrredanbálvalusaid ožžot bargoaddidivat lasáhusa 14% ovddas, dát čuohcá garrasit bargosajiide davvin.

Cuiggodii

Dan cuiggodii ge guovddášbellodaga Janne Sjelmo Nordås otne stuorradikki gažadanbottus, son ballá ahte čovdosat maid ráđđehus áigu buktit dán áššis eai dáhkit doarvái čielga buhtadusaid daid fitnodagaide mat dál ožžot stuorra lassigoluid.

Moaitá maid ráđđehusa

Helga Pedersen

Bargiidbellodaga nubbinjođiheaddji Helga Pedersen

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Bargiidbellodaga nubbinjođiheaddji Helga Pedersen maid moaitá ráđđehusa go eai vel ge leat čielggadan dán ášši son oaivvilda ahte dál šaddagoahtá gáržžes áigi, ja olbmot geaidda dát guoská berrejit beassat farggamusat diehtit makkár rievdadusat dat leat vearrosystemas Norggas.

Dát ortnet doaibmagoahtá suoidnemánu 1. beaivvi rájes.

Guldal olles ášši: