Oppgjør med mannsmakten

Ellinor Guttorm Utsi tar et kraftig oppgjør med mannsdominansen i reindrifta. Hun mener staten må kutte i pengeoverføringene dersom kvinnene ikke får mer makt.

SE/GEAHČA: Dolkan albmáid stivrejumis /FOTO: Nils John Porsanger

Ellinor Guttorm Utsi
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Landbruksdepartementet kan for eksempel kutte i bevilgningene over reindriftsavtalen dersom NRL ikke tar likestillingen på alvor. Jeg håper imidlertid at organisasjonen selv ordner opp i dette før vi blir tvunget til å etterkomme likestillingskravene, sier hun til nrk.no/sami.

Lørdag kveld ble Nils Henrik Sara gjenvalgt som leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL). I det nye styret til forbundet er to av ni styremedlemmer kvinner. Dette fikk Guttorm Utsi til å reagere. Før Nils Henrik Sara holdt avslutningstalen, ba hun om ordet og tok mannsoppgjøret.

Gjentar kritikken

- En næringsorganisasjon må selv vise at det både er kvinner, menn og ungdommer i næringen. Dette må også gjenspeiles i valget av tillitsvalgte.

Også etter fjorårets landsmøte ble det reist kritikk mot NRL på grunn av den skjeve kjønnsbalansen i styret.

- Jeg husker at lederen og andre tillitsvalgte sa at kritikken må tas på alvor og at det fram mot dette landsmøtet, må jobbes aktivt med saken. Jeg registrerer at dette ikke er fulgt opp, sier Ellinor Guttorm Utsi til nrk.no/sami.

Frist: Ett år

Nå er Guttorm Utsi, som tapte kampen om ledervervet i NRL for to år siden, lei av at forbundet ikke tar likestillingen på alvor.

- Siste tidsfrist er satt fra min side. Jeg har jobbet for og hatt fokus på bedre likestilling i organisasjonen i lang tid. Dersom neste landsmøte ikke vedtar vedtekter som sikrer bedre kjønnsfordeling, så må vi be om hjelp fra staten. Staten er forpliktet til å ha likestilling, og det er staten som bevilger pengene til vår organisasjon.

Guttorm Utsi mener Landbruksdepartementet har muligheter til å sette klarere krav til NRL. Blant annet kutte i bevilgningene til forbundet.

NRLs landsmøte avvikles i Honningsvåg neste år.

Lover ingen ting

- Det er beklagelig at vi ikke har klart å oppfylle likestillingskravene, men vi skal jobbe videre med dette, sier Nils Henrik Sara til nrk.no/sami.

Nils Henrik Sara og Ellinor Jåma

NRL-leder Nils Henrik Sara i samtale med Ellinor Jåma.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Sara (53) kan ikke love at kvinnerepresentasjonen i NRL-styret blir bedre etter neste års landsmøte.

- Det kan hende at vi neste år, når vi skal behandle våre vedtekter, kan få inn regler som forplikter NRL til å ivaretar kjønnsbalansen bedre.

NRL-lederen mener organisasjonen selv må jobbe for å velge inn flere kvinner i ledelsen. Han mener dagens vedtekter ikke forplikter forbundet til å ha flere kvinner.

- I dag kan landsmøtedelegatene fritt velge de personene som de mener må inn i forbundets styrende organer. Dermed kan det bli vanskelig å få til en 50-50 fordeling mellom kvinner og menn. Jeg vet ikke hvor raskt vi kan få til en jevnere balanse, men vi er nødt til å bedre på dette, sier Sara til nrk.no/sami.

Landsmøtet ble avsluttet i kveld i Trones i Namsskogan i Nord-Trøndelag.