NRK Meny
Normal

FeFo oppfordrer til hogst av skog

FeFo oppfordrer folk å hogge skogen i områder som er angrepet av lauvmakk.

Bjørk snauspist av målerlarver eller «lauvmakk»
Foto: Bård Wormdal / NRK

– For de som har teig hos FeFo, er dette selvsagt helt gratis, sier utmarkssjef Rolf E. Sch. Kollstrøm i Finnmarkseiendommen (FeFo).

– Bør avklares

Men før man begynner å hogge, bør man avklare dette med den lokale vedutviseren.

– Dette for å sikre at man ikke hogger i områder hvor andre har fått vedteig. Er man usikker på hvem som er vedutviser, så kan man henvende seg til et våre kontorer, enten i Kirkenes, Vadsø, Varangerbotn, Karasjok, Kautokeino, Lakselv eller Alta, forklarer Kollstrøm.

Mye ødelagt skog

Han forteller at FeFo ønsker også i år til å stimulere til økt hogst på sin grunn i de områdene som har vært utsatt for bjørkemåler. I deler av fylket er det fortsatt store arealer med død og døende skog som fortsatt kan benyttes til brensel.

Det oppfordres til å hogge trær som nå står uten blader, og trær som har så lite grønt at de ikke vil overleve.

– Hogger man skogen før treet er dødt er det en mulighet for at det kan komme stubbeskudd, og på den måten kan det etableres ny skog i de områdene som nå er angrepet.

– Sett igjen de trærne med mest løvverk, disse har størst sjanse for å overleve og vil bidra til frøformering av ny skog.