Oppdrettsgigant bøtelagt i Canada

Marine Harvest Canada har blitt ilagt en bot på 30.000 kroner ($5,000) etter å ha erkjent skyld i bifangst av vill stillehavssild.

Marine Harvest Canada hjemmeside

Marine Harvest melder på sin hjemmeside at de har satt i gang tiltak for å minimere risken for bifangst.

Foto: Skjermdump: Dan Robert Larsen / NRK

Det hele skjedde i oktober 2009. Det norskeide selskapets erkjennelse av skyld og dommen i rettssalen i Port Hardy onsdag er en kulminasjon av en langvarig og noen vil si en historisk rettssak.

Dommen går ut på at selskapet ikke maktet å tilbakeføre vill stillehavssild, som hadde havnet i lasten under transport av fisk fra et av Marine Harvests anlegg i Vacouver Island i Canada.

Rapportert i juni 2009

Allerede i juni 2009 rapporterte den kjente villaksforkjemperen Alexandra Morton om at søle av pinksalmon-smolt fløt på kaia i Port McNeil, der Marine Harvest drev og lastet oppdrettslaks fra en båt til en lastebil, skriver Canada.com .

Alexandra Morton

Lakseaktivisten Alexandra Morton.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Morton tok selv rede på saken og oppfordret deretter Institutt for fiskeri- og hav (Department of Fisheries and Oceans, DFO) om å undersøke saken og å anmelde forholdet.

En annen episode skjedde i slutten av september og i begynnelsen av oktober samme år. Da kom det inn stillehavssild i lasten da oppdrettsfisk fra MHC Arrow Pass skulle lastes over.

Morton oppfordret da DFO om å gjøre noe med denne saken også.

Da DFO unnlot å ta affære, satte Morton og hennes advokat Jeff Jones i gang undersøkelser på egen bekostning. Morton sier at stillehavssilden har vært truet i Broughton Archipelago området i årevis.

Jones sa under prosesshøringen i Port Hardy 26. november 2009 at det ikke var nok bevis mot Marine Harvest Canada til å gå til rettssak. 20. april 2010 tok imidlertid justisdepartementet over saken.

– Har satt i gang tiltak

Selskapet skriver på sin hjemmeside (ekstern lenke) at selv om tilfeldig fangst av villfisk er skjeldent ved fiskeanlegg i British Columbia, så har Marine Harvest Canada nå tatt dette problemet seriøst og har satt i gang tiltak for å for å minimere dette problemet.

– Fiskeseparatorer er nå installert i våre oppgraderte skip for å effektivt kunne skille og umiddelbart returnere all villfisk, som havner in i vårt system, tilbake til havet i live. Det forklarer John Olney, kaptein i MHC Orcha Chief.

Marine Harvest melder også om at de har gjort forbedringer i transporttankene til frakteskipene.