Oppdrettsaktører brakklegger - Miljøvernere reagerer

– Et spill for galleriet. Det sier miljøvernere i Tysfjord etter nyheten om at begge oppdrettsselskapene skal tømme fjorden for oppdrettslaks for en periode.

Laks

Tysfjorden tømmes for laks våren 2017.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

I forrige uke ble det klart at de to oppdrettsselskapene Nordlaks AS og Ellingsen Seafood AS tømmer Tysfjorden for oppdrettslaks for en periode pga økt problem med lakselus.

Truet av lus – tømmer en hel fjord

Uttalelse vekker reaksjoner

Oppdretter Inge Harald Berg, Nordlaks

Inge Berg vil ha mere oppdrett i Tysfjord.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

I intervjuet med administrerende direktør i Nordlaks AS kom det frem at de håper på en produksjonsøkning i Tysfjorden etter brakkleggingen.

– Når vi kommer tilbake i fjorden, så vil vi ha en økt produksjon, sa Inge Berg, administrerende direktør i Nordlaks AS.

Den uttalelsen har vakt reaksjoner blant lokale miljøvernere som er kritiske til at drift med åpne anlegg skal øke i omfang.

Elisabeth Anethe Olsen

- Endret retorikk fra myndighetene har ført til en handling der oppdrettere nå brakklegger kun i to måneder, sier Elisabeth Anethe Olsen.

Foto: Dragan Cubrilo

– Det første jeg tenker er at dette er bare et spill for galleriet. Inge Berg i Nordlaks AS sier i intervjuet at de håper på en produksjonsøkning i Tysfjord på sikt, sier nestleder i Miljøvernforbundet Tysfjord, Elisabeth Anethe Olsen.

Endringer i regelverket

Fredag 15. januar ble det i regi av Fiskeridirektoratet avholdt et dialogmøte i Bergen med bakgrunn i forslaget til regelendring ved bruk av lusemidler i oppdrettsnæringen.

- Forslaget til tiltak innebærer endringer i regelverket på tre områder; forbud mot bruk av kombinasjoner av lusemidler, regler som skal motvirke oppsamling av flubenzoroner under oppdrettsmerdene og hvordan en skal håndtere utslippsvann fra brønnbåter som blir brukt i lusebehandling, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Lakselus

Problemer med lakselus er årsaken til brakklegging av Tysfjord-bassenget.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

– Overordnede myndigheter, både Fiskeridirektoratet og Fylkesmannen har nylig kommet med melding som viser at de er klare til å ta det nødvendige ansvaret for å ta vare på oppdrettere som ikke innser sin egen begrensning når det gjelder drift i åpne anlegg, sier Elisabeth Anethe Olsen.

Representanter fra oppdrettsnæringen, Norges Fiskarlag, brønnbåt-aktører, Mattilsynet og Miljødirektoratet var blant de inviterte til det ovennevnte møtet. Resultatet av dialogmøtet er foreløpig ikke kjent, da møtet var lukket for pressen. Men Fiskeridirektoratet regner med at regelverket med endringene skal være vedtatt i løpet av april i år.

Bekymret for økt bruk av lakselusmidler: – Krepsdyr mister skallet og dør

I torskemerdene i Forsåstorvika i Tysfjord kan det komme laks

Etter det NRK kjenner til er det blitt brukt kjemikalier i et forsøk på å bekjempe spredningen av lakselus, uten at det har lyktes.

Foto: Sander Andersen/NRK

Ikke imponert

I følge administrerende direktør i Ellingsen Seafood AS skal fjorden være brakklagt i 200 døgngrader, noe som vil si rundt to måneder. Administrerende direktører i begge oppdrettselskap forventer at brakklegging av hele fjorden vil ha en positiv effekt.

– Situasjonen med lakselus er laksenæringens hovedutfordring

Men nestleder i Miljøvernforbundet Elisabeth Anethe Olsen mener at problemer med lakselus ikke forsvinner, men blir værende i fjorden, selv med en periode med brakklegging.

Merder i Tysfjord

I 200 døgngrader skal merdene i Tysfjord være uten laks.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Lakselusen går ikke kun på laksen som er i merdene. Den går på gamle, unike laksestammer som har vært i Tysfjords elver i millioner av år. I tillegg går den på andre marine organismer. Det vitner ikke noe om edruelighet fra oppdrettsselskapene når de velger å brakklegge i kun to måneder som følge av innstramminger og endret retorikk fra myndigheter, sier Olsen.

Offentliggjøring av luseverstinger

Mattilsynet hadde nylig besluttet at tilsynet skulle slutte med offentliggjøring av lister over oppdrettsselskaper som får vedtak om tiltak etter for mye lakselus.

FiskeribladetFiskaren var i formiddag i kontakt med Mattilsynet, og da hadde tilsynet akkurat ombestemt seg. Mattilsynet kommer til å oppdatere luselistene likevel.

Korte nyheter

  • Samisk TV-serie vant pris

    NRK Sápmis TV-serie «Agnete jienáda/ Agnete bruker stemmen» vant kategorien beste TV-program i Northern Character TV og filmfestival som ble arrangert i Murmansk lørdag kveld. Regissør Biret Ravdna Eira tok imot prisen. – Det var veldig uventet å vinne denne prisen. Jeg er så takknemlig for at Agnete ville fortelle sin historie og om sine følelser i serien. Og jeg er takknemlig for at jeg fikk jobbe med denne serien, sier Eira som har skrevet manus og hatt regi i serien. Se hele serien i NRK TV her, eller les historien om Agnete her. Loga dán ođđasa sámegillii dá.

    Biret Ravdna Eira