Hopp til innhold

Opp mot 25 grader i nord

Loga sámegillii.

Det vil være noen dager med regn fram til onsdag kveld i Nord-Norge. Resten av uken er det derimot meldt høye temperaturer.

Langs kysten i Nordland er det forventet 22–23 grader mot slutten av uken, mens temperaturene i Finnmark blir nærmere 20 grader.

– Fra onsdag kveld blir det strålende vær. På fredag er det faktisk meldt 25 grader i Nordland og Troms, forteller meteorolog Iselin Skjervagen i Meteorologisk institutt.

I Tromsø, Finnmark og nordlige deler av Nordland ventes det temperaturer opp mot 25 grader også på lørdag.

(NTB)

Bugøynes
Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Korte nyheter

 • Norgga mearrajođas soaitá leat botkejuvvon

  Les på norsk.

  Skábmamánus 2021 čálii Dagens Næringsliv dáhpáhusa birra olggobealde Viestterállasa: 4,3 kilomehtera guhkkosaš čázevulošjođas mii gullá Norgga mearraobservatoriijai LoVe (Lofoten-Vesterålen Ocean Observatory), lei jávkan.

  Masá golbma jagi maŋŋil lokte viiddis artihkal Bloombergas dán ášši ođđasit.

  Ođđa gávdnosat orrot čájeheame ahte Norgga čázevulošjođas, mii jávkkai 2021, saboterejuvvui.

  Dagens Næringsliv dieđuid mielde, mii sitere Bloomberga, leat Norgga eiseválddit dál gávnnahan ahte dáhpáhusa dáidá Ruošša bivdofanas, Saami, leat dagahan.

  Kabelen bærer preg av å være kuttet etter at den er revet løs, sier Troms politidistrikt. Kabelbrudd ved Lofoten-Vesterålen havobservatorium (LoVe).
  Foto: Troms politidistrikt
 • Understreker betydningen av fiskeorganisasjoner

  Loga sámegillii.

  I et møte med Nærings- og fiskeridepartementet fremhevet Bivdu, ledet av Inge Arne Eriksen, behovet for bedre representasjon i fiskeriforvaltningen, inkludert en fast plass i Fjordfiskenemnda og deltagelse i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

  Statssekretær Even Sagebakken anerkjenner Bivdus rolle som viktig samarbeidspartner og fremhevet deres deltakelse i referansegruppen for kvotemeldingen.

  – De deltok på vegne av Sametinget i referansegruppen for kvotemeldingen, hvor temaer i meldingen ble gjennomgått og diskutert med representanter fra næringen, sier Sagebakken til NRK.

  Han understreker betydningen av innspill fra Bivdu og andre fiskeriorganisasjoner før forhandlinger, men opplyste at avgjørelser om delegasjonsdeltakelse tas basert på forhandlingssituasjonen.

  – Så langt har Fiskarlaget, Kystfiskarlaget og Sametinget dekket dette behovet godt i de norsk-russiske fiskeriforhandlingene. En evaluering av Fjordfiskenemnda skal nå forberedes, og her vil både mandat og representasjon være naturlige tema å se nærmere på, forteller Sagebakken.

  Even Tronstad Sagebakken
  Foto: Christina Hårvik Nieuwlaat / NRK
 • Deattuha guolástusorganisašuvnnaid mearkkašumi

  Les på norsk.

  Čoahkkimis Ealáhus- ja guolástusdepartemeanttain deattuhii Bivdu, maid Inge Arne Eriksen jođiha, ahte lea dárbu buoret ovddastussii guolástushálddašeamis, bissovaš sadjái vuotnaguolástanlávdegoddái ja oassálastin Norgga-Ruošša guolástuskommišuvdnii.

  Stáhtačálli Even Sagebakken dadjá Bivdus lea dehálaš rolla ovttasbargoguoibmin ja deattuhii sin searvama bivdoearredieđáhusa referánsajovkui.

  – Sii serve Sámedikki beales bivdoearrečielggadeami referánsajovkui, gos guorahalle dieđáhusa fáttáid ja digaštalle ealáhusa ovddasteddjiiguin, dadjá Sagebakken NRK:i.

  Son deattuha Bivddu ja eará guolástusorganisašuvnnaid cealkámušaid mearkkašumi ovdal šiehtadallamiid, muhto muitala ahte mearrádusat delegašuvdnaoassálastima oktavuođas dahkkojuvvojit šiehtadallandili vuođul.

  – Dán rádjai lea Guolásteddjiidsearvi, Riddoguolásteddjiidsearvi ja Sámediggi gokčan dán dárbbu bures Norgga-Ruošša guolástusšiehtadallamiin. Vuotnaguolástuslávdegotti evalueren galgá dál ráhkkanahttojuvvot, ja dás lea sihke mandáhta ja ovddastus lunddolaš fáttát maid geahčadat, muitala Sagebakken.

  Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) i Lindesnes
  Foto: Elisabeth Sandve / NRK