Får felle 18 gauper i Finnmark

Rovviltnemda for Troms og Finnmark har bestemt at det kan felles tilsammen 26 gauper i de to nordligste fylkene.

Gaupe
Foto: Forsberg, Espen / SCANPIX

Finnmark har fått en kvote på 18 gauper, mens det i nabofylket Troms kan felles kun åtte dyr. Begrunnelsen på forskjellen er at den dokumenterte bestanden i Finnmark ligger godt over bestandsmålet, mens den i Troms ligger omtrent på bestandsmålet.

Willy Ørnebakk

Leder i rovviltnemda for Troms og Finnmark, Willy Ørnebakk.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jakta skal foregå i mars/april 2013, men på grunn av forventede klager fra naturvern- og miljøvernorganisasjoner har rovviltnemda allerede nå kunngjort uttaket, sier leder i nemda Willy Ørnebakk.

– Vi tror det kan komme klager på vedtaket, slik det gjorde med både ulv og jerv tidligere, sier Ørnebakk.

I Troms fylke er de nå i gang med en prosess hvor det opprettes flere interkommunale skadefellingslag. Der er det avklart at det blir fire interkommunale lag som skal dekke hele fylket.

Det er ennå ikke helt avklart hvor mange lag det blir i Finnmark. Det er noen kommuner i Øst-Finnmark som har besluttet at de skal gå sammen.
Mens videre vestover gjenstår litt arbeid før organiseringen blir avklart.

Det finnes 40 gauper tilsammen i Troms, og den dokumenterte bestanden i Finnmark er 50 dyr.