NRK Meny
Normal

Ønsker Skånland velkommen som språkforvaltningskommune

– Skånland er et viktig samisk område og er derfor ønsket som en del av det samiske språkforvaltningsområdet, sa sametingspresident Aili Keskitalo, da hun i dag møtte Skånland kommunestyre.

Aili Keskitalo og ordfører i Skånland

Sametingspresident Aili Keskitalo møtte ordfører Helene Berg Nilsen og resten av kommunestyret i Skånland i dag og informerte om rettigheter og plikter kommunen vil få hvis de blir en språkforvaltningskommune.

Foto: Mathis Eira

Sametingspresidenten hadde i dag tatt turen til Skånland for å informere kommunestyret om forvaltningsområdet for samisk språk.

– Vi vil gjerne ha et formelt samarbeid med kommuner i dette området, og ordningen med språkforvaltnigskommuner gir mulighet for samarbeid spesielt i forhold til språk, men også på andre områder.

Håper på vedak i løpet av året

Arbeiderpartiet, SV og partiet Rødt, som etter valget i fjor høst overtok makta i Skånland kommuene, har blitt enige om at Skånland kommune så fort som mulig skal søke om å bli med i språkforvaltningsområdet.

Ordfører Helene Berg Nilsen tør ikke å si når kommunen kommer så langt, men håper at de får et vedtak i kommunestyret i løpet av 2016.

Skånland kommunestyre
Foto: Mathis Eira

– Nå er vi midt oppi en kommunereform som tar veldig mye tid. I dag har vi fått grunninformasjonen som vi trenger, også får vi ta det derifra. Saken må opp i kommunestyret, og det må gjøres et vedtak om vi skal søke oss inn i forvaltningsområdet eller ikke. Jeg vet ikke hvor mye utredningsarbeid vi trenger i forhold til det,sier Nilsen.

Frykter kommunereformen kan forsinke prosessen

Varaordfører, Odd -Are Hansen (SV) synes det var en ære å få besøk av sametingspresidenten, men han frykter at kommunereformen kan brukes som et argument for å forsinke søkeprosessen.

Odd-Are Hansen

Varaordfører frykter at kommunereformen kan brukes for å forsinke søknadsprosessen.

Foto: Mathis Eira

– Det som kan være et lite skjær i sjøen, og som blir brukt som et argument, er at kommunereformen skal gi en hindring. Nå vet vi at kommunereformen skal være klart til 1. januar 2020, vi kan ikke vente så lenge med å starte prosessen i Skånland, sier Hansen.

Venstre og Høyre hadde flertallet i kommunestyret ved forrige periode, og da ble ikke denne saken fremmet. Pål Johansen (V) sier det er for tidlig å si om han vil støtte en slik søknad.

– Personlig så ser jeg vel så mange muligheter som utfordringer med det. Nå er det en utredning kommunen må lage og det kommer midt i kommunereform-prosessen. I intensjonsavtalene med de andre kommunene er ikke dette mye berørt, om i det hele tatt. Her er nok en vei å gå ennå, både med å involvere innbyggerne og kommunene.

– Bør avgjøres i en folkeavstemning

Tidligere ordfører, Einar Aune (H) sier at man trenger mer fakta på bordet før man kan avgjøre om kommunen bør bli en språkforvaltningskommune.

Einar Aune

Tidligere ordfører Einar Aune mener at man bør ha en folkeavstemning før man avgjør om Skånland kommune skal bli med i forvaltningsområdet for samisk språk.

Foto: Mathis Eira

– Det ble stilt spørsmål her om dette ville gjelde bare samiske brukere eller om det skulle gjelde samtlige i kommunen. Vi må gå veien videre og få avklart en del ting, sier han.

Aune mener at denne saken kanskje bør avgjøres i en folkeavstemning.

– Et råd vi fikk i dag var å involvere innbyggerne og holde folkemøter. Jeg tenker at dette kanskje burde avgjøres i en folkeavstemning, sier Aune.