Vil ha samer og kvener under samme tak

Leder for unge Kvensk Ungdomsnettverk Nora Ollila håper at samer og kvener kan få et felles møtested i Tromsø.

Tromsø
Foto: Thomas Sørensen / NRK

Nora Ollila

Leder for unge Kvensk Ungdomsnettverk Nora Ollila mener det vil styrke samenes og kvenenes sak dersom de får et felles kulturhus i Tromsø.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

– Samer og kvener jobber med mange felles problemstillinger slik at det hadde vært hensiktsmessig for oss å samles under samme tak, sier Nora Ollila.

Diskusjonen om etablering av Samisk hus i Tromsø ble aktualisert denne uken i forbindelse med folkemøtet om samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Tromsø kommune.

Sauli Guttorm

Leder for Tromsø Sameforening, Sauli Guttorm, er ikke avvisende til et samarbeid med kvenen om et felles møtested i Tromsø.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Flere av møtedeltakerne ga uttrykk for at det haster å få på plass et møtested for bysamene i Tromsø.

Leder for Tromsø sameforening, Sauli Guttorm, vil gjerne inkludere kvenene i dette arbeidet, så lenge det ikke byr på formelle utfordringer.

– Vi må få avklart med Sametinget om hvordan et slikt kulturhus skal driftes og hvem som formelt skal stå som eiere av dette stedet, og så fremt det ikke betyr lengre ventetid på dette huset ved å inkludere kvenene, så er vi positive til et slikt samarbeid, sier Guttorm.