Ønsker samisk kunstarena i Bodø

Partiet Rødt i Bodø ønsker å etablere et Nordland kunstmuseum, der samisk kunst også får en egen arena. Uttalelsen kommer i forbindelse med en egen handlingsplan for visuell kunst i Bodø. – Vi synes planen er for tett knyttet opp mot Europeisk kulturhovedstad. Kunstfeltet må utvikles på egne premisser, ikke fordi vi skal posisjonere oss med tanke på en søknad, sier Synne Bjørbak (Rødt) til Avisa Nordland.