Hopp til innhold

Nervei-dommen sjokkerer presidenten

Sametingspresidenten ønsker å invitere reineiere og Nervei veilag til et nytt forhandligsmøte slik at Nervei-folket får bygge den planlagte veien.

Gunn Johansen (t.v.), Egil Olli og Olaf Nilsen
Foto: Anne Kristine Rikardsen / NRK

– Jeg ønsker å prate om saken, og høre hva som er problemet, sier sametingspresident Egil Olli.

Han mener dommen i Hålogaland lagmannsrett om stans i veibyggingen, bryter med menneskerettighetene.

GULDAL: Bovde odda ságastallan coahkkimii.

Vei til Nervei

Nervei-folket ønsker dialog med reinbeitedistriktet

Foto: NRK

Reinbeitedistrikt 13 krevde full stans i veibyggingen til den lille bygda i Tanafjorden. Reineierne fikk medhold i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

Sjokkert

Lagmannsretten krever at Nervei veilag må komme fram til en avtale om erstatning med reinbeitedistriktet.

I tillegg må veilaget betale erstatning til reineierne, fordi de startet byggingen uten tillatelse.

Dommen sjokkerer sametingspresidenten.

– Nervei-folket har rett til å bygge veien de har kjempet for i nesten 50 år. Jeg synes dommen bryter menneskerettigheter, sier Olli.

Positiv til nytt møte

Ordfører Marius Nilsen i Gamvik er positiv til et nytt forhandligsmøte. Han mener det også er nødvendig med et slikt møte sametingspresidenten planlegger.

– Dommen kan føre til dårligere samarbeid mellom fastboende i kommunen og reineierne. Nå er stemningen veldig negativ i forhold til reindrifta, sier Nilsen.

Ønsker dialog

Nervei veilag ønsker dialog med reineierne og stiller gjerne på et nytt møte.

– Dette er et fint initiativ av sametingspresidenten, det er bra med dialog, sier leder Olaf Nilsen i Nervei veilag.

Sametingspresidenten inviterte reineierne og veilaget til møte allerede i fjor høst, men da kom ingen fra distriktet .

Korte nyheter

 • Árvvoštallet rievdadit biebmanealáhusa bággoluopmo-njuolggadusaid

  Sierranjuolggadusat addet guollebiebmanealáhussii vejolašvuođa «nuvttá» bidjat bargiid bággolupmui. Ráđđehusas áigot dál dárkileappot guorahallat dáid njuolggadusaid.

  Máŋga guollebiebmanfitnodaga leat maŋimuš áigge dieđihan bargiidasaset ahte gártet bággolupmui. Dábálaččat ferte bargoaddi máksit 15 vuosttaš beaivvi bálkká bargiide, geaid bidjet dán dillái, ja dan maŋŋá máksigoahtá stáhta ja Nav. Muhto guollebiebmanfitnodagain ii leat nu – stáhta dat máksigoahtá bálkká vuosttaš beaivvi rájes jo.

  Dat lea stáhtii máksán 15 miljovnna ruvnnu maŋimuš jagiid, čájeha Bargo- ja čálgodirektoráhta rehkenastin. 30 proseantta guolleindustriija bággoluomuin gullet guollebiebmanealáhussii.

  – Ággan manne sierranjuolggadusat leat ásahuvvon lea go ealáhusas eai dieđe man olu guoli fidnejit áiggis áigái. Mii geahččat dál doaibmágo dát ortnet nu go lea jurddašuvvon, dadjá Bargo- ja searvadahttindepartemeantta stáhtačálli Maria Schumacher Walberg (Bb).

  Oppdrettsmerde utenfor Lovund
  Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK
 • Bovdejit nuvttá juovlaávvudeapmái

  Reantu lea gorgŋon viđa háve ovtta jagis. Dasa lassin lea borramuš, elrávdnji ja boaldámuš divron. Ollugiin lea dál heajut ekonomalaš dilli, ja danin eai illut juovllaide.

  NAV oažžu eanet ohcamušaid, ja eanet olbmot váldet singuin oktavuođa.

  – Mii ávžžuhit buohkaid, geain lea váttes ekonomalaš dilli, váldit oktavuođa NAV:in, dadjá Kari Mariann Henriksen guhte bargá NAV-bagadeaddjin Guovdageainnus.

  Geahpidan dihte ekonomalaš dili, muhto eanemusat eastadan dihte aktovuođa, bovdeba Ida Halvorsen ja Nils Andreas Tornensis Guovdageainnu ássiid nuvttá oktasaš juovlaávvudeapmái.

  – Dáppe dovdet ollugat aktovuođa. Soapmásat leat fárren deike, earáin fas leat mánát guođđán ruovttu. Muhtimat leat leaskkat ja muhtimat fas dušše akto, dadjá Ida.

  – Ii oktage galgga akto juovlaruohta ja moai sávve ahte ollugat servet dasa, dadjá son.

 • Norsk film på topp i verden

  Netflix-filmen «Troll» er på topp over hele verden: – Helt fantastisk. Norges store monsterfilm har bare vært ute noen dager, men allerede gjort stor suksess. Filmen er denne helgen den mest sette i de fleste land. – Det er veldig gøy, sier regissør Roar Uthaug.