Nervei-dommen sjokkerer presidenten

Sametingspresidenten ønsker å invitere reineiere og Nervei veilag til et nytt forhandligsmøte slik at Nervei-folket får bygge den planlagte veien.

Gunn Johansen (t.v.), Egil Olli og Olaf Nilsen
Foto: Anne Kristine Rikardsen / NRK

– Jeg ønsker å prate om saken, og høre hva som er problemet, sier sametingspresident Egil Olli.

Han mener dommen i Hålogaland lagmannsrett om stans i veibyggingen, bryter med menneskerettighetene.

GULDAL: Bovde odda ságastallan coahkkimii.

Vei til Nervei

Nervei-folket ønsker dialog med reinbeitedistriktet

Foto: NRK

Reinbeitedistrikt 13 krevde full stans i veibyggingen til den lille bygda i Tanafjorden. Reineierne fikk medhold i ankesaken i Hålogaland lagmannsrett.

Sjokkert

Lagmannsretten krever at Nervei veilag må komme fram til en avtale om erstatning med reinbeitedistriktet.

I tillegg må veilaget betale erstatning til reineierne, fordi de startet byggingen uten tillatelse.

Dommen sjokkerer sametingspresidenten.

– Nervei-folket har rett til å bygge veien de har kjempet for i nesten 50 år. Jeg synes dommen bryter menneskerettigheter, sier Olli.

Positiv til nytt møte

Ordfører Marius Nilsen i Gamvik er positiv til et nytt forhandligsmøte. Han mener det også er nødvendig med et slikt møte sametingspresidenten planlegger.

– Dommen kan føre til dårligere samarbeid mellom fastboende i kommunen og reineierne. Nå er stemningen veldig negativ i forhold til reindrifta, sier Nilsen.

Ønsker dialog

Nervei veilag ønsker dialog med reineierne og stiller gjerne på et nytt møte.

– Dette er et fint initiativ av sametingspresidenten, det er bra med dialog, sier leder Olaf Nilsen i Nervei veilag.

Sametingspresidenten inviterte reineierne og veilaget til møte allerede i fjor høst, men da kom ingen fra distriktet .