Ønsker mer samisk undervisning

Det er på tide at samiske barn lærer seg flere samiske språk, mener Tana kommunes språkmedarbeider Hartvik Hansen.

Hartvik Hansen

Hartvik Hansen er språkmedarbeider i Tana kommune. Nå ønsker han økt samiskspråklig kompetanse blant samiske barn.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Hør radiosaken på samisk.

–Håpet er at fremtidens samiske barn skal slippe å ty til engelsk eller andre språk fordi de ikke forstår hverandres samiske språk. Derfor synes jeg det er på tide at barna lærer seg også andre samiske språk, og ikke bare deres eget.

I alt finnes det ni samiske språk. I motsetning til norsk som har flere dialekter, anses ikke de samiske språkene som dialekter av et språk, men som forksjellige språk.

Artikkelen fortsetter under

Forskjellen mellom de samiske språkene kan ikke sammenlignes med forskjellen mellom bokmål og nynorsk, da det forskjellene kan være så store at det er vanskelig å forstå hverandre. Til tross for dette mener Hansen at språkforskjellene er overkommelige.

–Det er ikke umulig å tillære seg flere språk, ei heller er forskjellene så store at barn ikke kan lære seg de, mener Hansen.

Krever stålvilje

Ole Henrik Magga

Den tidligere Sametingspresidenten og professor i Samisk språk, Ole Henrik Magga, er skeptisk til gjennomførelsen av Hansens forslag.

Foto: Rune Petter Ness / Scanpix

Professor i samisk språk, Ole Henrik Magga, anser Hansens forslag som praktisk urealistisk. Han peker blant annet på antall skoletimer per år.

–Det er allerede store utfordringer knyttet til samisk undervisning på skolen. Allerede nå sliter vi med å undervise barna på deres eget samiske språk, en undervisning de har krav på. Men for all del, om viljen er tilstede fra alle hold, så er ingenting umulig.

Støttes fra politisk hold

Ellinor Marita Jåma

Sametingsrådets Ellinor Marita Jåma er positiv til Hansens forslag.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Sametingsrådets Ellinor Marita Jåma er positiv til Hansens forslag.

–Jeg synes dette er en veldig positiv tanke. Per i dag må ofte samer slå over til norsk fordi man ikke forstår hverandres samiske språk. Jeg tror det ligger en del i mentaliteten våres, vi tenker at våres språk er så ulik at vi ikke forstår hverandre. Hvis vi greier å snu denne mentaliteten til å tenke annerledes, og lærer oss forskjellene på språkene, så tror jeg at man i fremtiden kan klare å kommunisere på samisk.