NRK Meny
Normal

Ønsker løsning på DMS-strid i Tysfjord

Den nye fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), synes det er leit at prosjektet «Distriktsmedisinsk senter (DMS)» planlagt til Drag i Tysfjord» har blitt en konfliktsak. Nå vil han delta i prosessen med å få løst konflikten.

Tomas Norvoll

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll.

Foto: Harrieth Aira / NRK

– Det er litt leit når en sak som i utgangspunktet er positiv, når den blir så konfliktfylt og vanskelig som det er blitt her.

Slik kommenterer fylkesrådslederen i Nordland, Tomas Norvoll saken om Tverrkulturell distriktsmedisinsk senter for Nord-Salten planlagt til Drag i Tysfjord.

Saken har skapt politisk strid etter at et knappest mulig flertall i formannskapet i Tysfjord vedtok å avslutte forprosjektet midt i prosjektperioden med den følge at prosjektet ikke ble lagt ut på Doffin for anbud på arkitekttegninger, tekniske beregninger og kostnadsberegninger.

Ønsket prosjektet velkommen

Nordland fylkeskommune har støttet ideen om et Distriktsmedisinsk senter som skulle ha et særlig fokus på å tilby tilrettelegge helsetjenester for samene i regionen og som ivaretar samisk språk og kultur.

Nordland fylkeskommune har også bidratt med penger til utredningsarbeidet.

– Vi var inne tidlig i prosessen med det distriktsmedisinske senteret, og det var jo fordi vi ønsket at dette skulle bli en realitet, sier Norvoll.

Når Tysfjord formannskap vedtok å skrinlegge prosjektet har fylkesrådslederen vært i kontakt med kommunen for å bli orientert om det som skjer.

– Når nå Tysfjord kommune har gått til det skritt å legge prosjektet på is, så har vi kontaktet kommunen og jeg har bedt om å bli holdt orientert om det som skjer og bedt om å få delta i de prosesser som skal komme framover nå. Det må vi gjøre sammen med det kommunale nivået for å finne en bra måte å gjøre det på, sier han.

Vil bidra til løsning

Opposisjonspartiene i Tysfjord har bedt om et hastemøte med statlige myndigheter, Sametinget og Nordland fylkeskommune med sikte på å få videreført prosjektet.

Sametinget er positiv til et slikt dialogmøte, og fylkeskommunen som ennå ikke har behandlet henvendelsen fra opposisjonspartiene i Tysfjord, er også villig til å bidra.

– Vi har ikke fått brevet på vårt bord enda, men jeg håper at vi skal kunne sette oss og se om vi kan få til en løsning som alle parter kan stille seg bak, så vi skal absolutt bidra i denne prosessen, sier Norvoll.

Han vil ikke forskuttere mulige løsninger.

– Jeg skal ikke forskuttere noe nå, det vil være helt feil av meg å gjøre det. Men det er en del ting som må diskuteres, deriblant hvor stort skal senteret være, hva skal det inneholde, hva er driftsmodellen og det er klart at her er det andre kommuner enn Tysfjord som har en form for interesser i dette, sier Norvoll.

– Det er viktig at vi ikke gjør konflikten større enn den trenger å være. Jeg tror det er viktig at vi setter oss ned med et åpent sinn, litt blanke ark og ser hvordan vi kan finne en god løsning som alle kan leve med.