NRK Meny
Normal

– Den nye NRL-lederen må være reineier

I tillegg ønsker valgkomitén at den nye lederen har politisk tyngde.

Sametingsrepresentant Mariann Wollmann Magga

NRL-valgkomités leder Mariann Wollmann Magga

Foto: Máren Iŋgá Baer / NRK Sápmi

– Vi ønsker at det fortsatt skal være en reineier som leder vår organisasjon.

– Hva med politisk kunnskap?

– Det er viktig at vedkommende har kunnskap om politikk og politiske prosesser på flere nivåer, for å kunne henge med i svingen når det gjelder saker som angår reindrifta, sier leder i NRLs valgkomité Mariann Wollmann Magga.

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, har allerede i fjor varslet at han ikke ønsker å fortsette som leder .

Flere kandidater

Dermed skal NRL velge en ny leder under landsmøtet 13.- 14. juni i år.

Disse kandidatene er allerede foreslått av noen lokallag:

  • Hans Ole Eira
  • Nils Mathis Sara
  • Anders S. Buljo
  • Ellinor Marita Jåma

I tillegg er det mulig at flere blir nominert av de ulike lagene, som er Kautokeino flyttsamelag, Karasjok flyttsamelag, Polmak flyttsamelag, Varanger reinsamelag, Troms Reindriftsamers Fylkeslag, Nordland Reindriftsamers Fylkeslag, Nord-Trøndelag reinsamelag, Sør-Trøndelag og Hedmark reinsamelag.

Het kandidat

Etter at det ble klart at Nils Henrik Sara ikke tar gjenvalg, så ble sørsamen Ellinor Marita Jåma (34) fra Nord-Trøndelag nevnt som en het kandidat til ledervervet.

Ellinor Marite Jåma/Åarjel saemiej Gielh

Ellinor Marita Jåma

Foto: Linn Margrete Påve

Hun representerer Åarjel-Saemiej Gielh i Sametinget, og er inne i sin andre periode som sametingspolitiker.

Som utdanning har hun grunnfag i både psykologi og kriminologi, og har i tillegg bachelorfordypning i arbeids- og organisasjonspsykologi, og en mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi fra NTNU.

Over 40 år siden sist

NRL har hatt ledere nord for Troms siden år 1973, og selv om sørsamene dominerte på ledervervet rett etter etableringen i år 1948, så har organisasjonen ikke hatt en leder sør for Troms på hele 41 år.

Hva som er årsaken til at NRL ikke har hatt sørsamisk leder på så lang tid er ukjent for lederen i valgkomitéen, men hun understreker at reindriftsorganisasjonen har reindriftssamer som medlemmer over hele Norge, og lederen skal representere alle og enhver.

– Vi har ikke vært veldig opptatte av det. Vi mener at det bør være underordna hvor en kandidat kommer ifra, men jeg har full forståelse for dem som er sør for Troms og ikke har hatt en leder på så mange år, sier Mariann Wollmann Magga.