Ønsker en egen sameminister

Lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR) sier det beste for samene ville være en egen minister for samiske saker.

Aili Keskitalo

NSR-leder Aili Keskitalo mener det er på tide med en egen sameminister.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg hører at den sittende ministeren, som har ansvaret for samiske saker, ønsker fornyelse og derfor ønsker en ny person i posisjonen som statssekretær for samiske saker. Jeg vil heller råde Rigmor Aasrud til å pusse støvet av det gamle forslaget om å etablere en egen post som sameminister. Dette må gjøres hvis hun virkelig vil fornye og løfte opp samepolitikken, sier parlamentarisk leder i NSR, Aili Keskitalo.

Hun mener at samiske saker er såpass viktig at det vil være ønskelig med en slik ministerpost.

– Vi trenger en minister som følger samiske saker helt frem til regjeringsbordet. Dette ville virkelig være med på å gi samiske saker et løft, mener Keskitalo.

– Beklagelig at Raimo Valle sluttet

Keskitalo er også opptatt av at statssekretæren for samiske saker i forrige uke måtte forlate posten sin fordi fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud ikke lenger ville ha ham med på laget. Raimo Valle (Ap) hadde denne jobben i fem år.

Raimo Valle

Tidligere statssekretær Raimo Valle (Ap).

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg synes det er virkelig beklagelig at Raimo Valle ble å forlate stillingen sin. Han har brede kunnskaper om det samiske samfunnet, og jeg tror at vi kommer til å savne ham i denne posisjonen. Det vil jeg tro selv om jeg i noen saker har kritisert ham og den politikken som Arbeiderpartiet fører, sier Keskitalo.

Raimo Valle selv sa liker etter at han ble avsatt som statssekretær at han har fått utrettet mye bra for samene. Derfor hadde han et ønske om å fortsette .

– Men det er ingen hemmelighet at jeg og ministeren har forskjellig syn i mange saker, spesielt i rettighetssaken.

Rigmor Aasrud

Rigmor Aasrud (Ap).

Foto: Aslak Ilkka Niittyvuopio / NRK

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister Rigmor Aasrud har begrunnet avsettelsen av Valle med at hun vil ha fornyelse . Allerede før jul i fjor ble det spekulert i at Valle er på vei ut av regjeringen som statssekretær for samiske saker.

Det er ingen annen, tror jeg, gjennom tidene som har vært i politisk ledelse med ansvar for det samiske feltet så lenge som Raimo har vært. Han har påvirket feltet på en veldig positiv måte, lagt mye av premissene for den samepolitikken som regjeringen har i dag også er det slik at han er en av de statssekretærene som har vært med aller lengst og det er behov med jevne mellomromå fornye mannskapene våre. Derfor er det naturlig at vi har en avløsning også på Raimo, etter fem år, forklarer Aasrud.