NRK Meny
Normal

Ønsker å styrke samisk kirkeliv

Samisk kirkeråd ønsker å styrke det samiske kirkelige demokratiet. Derfor ønsker de å etablere et landsdekkende samisk kirkelig valgmøte.

Risttalaččat fertejit vuoruhit nuoraid
Foto: Piera Balto / NRK

– Dette kan bli et nytt viktig steg fremover for samisk kirkeliv i Den norske kirke, sier leder i Samisk kirkeråd, Anne Dalheim.

Samisk kirkelig valgmøte

Tanken er å samle en bredt sammensatt forsamling med representanter fra samisk kirkeliv i hele landet som gis en rolle ved valg av Samisk kirkeråds medlemmer og samiske representanter til de tre nordligste bispedømmene og Kirkemøtet.

Anne Dalheim og Tore Johnsen

Leder Anne Dalheim og generalsekretær Tore Johnsen.

Foto: Åse Pulk/NRK

Det mest vidtgående forslaget er at det kirkelige valgmøtet får i oppdrag å fremme et ferdig forslag på medlemmer til Samisk kirkeråd, som Kirkemøtet deretter formelt velger.

En slik modell innebærer at Kirkemøtet mottar en tydelig tilråding basert på avstemming i Samisk kirkelig valgmøte.

Samles i Kåfjord

– Strategiplanen har utvilsomt bidratt til at arbeidet med samisk kirkeliv i Den norske kirke er brakt mange viktige skritt videre. Likevel er det fortsatt viktige ting som er ugjort. Forslaget som ligger på rådets bord er at handlingsplanperioden forlenges i to nye år og at en ny revidert strategiplan legges fram for Kirkemøtet i 2019, sier leder Anne Dalheim.

Samisk kirkeråd samles i Gáivuotna/Kåfjord 7.-8. mars.

Sara Ellen Anne Eira er foreslått som ny leder for samisk kirkeråd. Valget av ny leder foregår på kirkemøtet i Trondheim i april.