NRK Meny
Normal

Vil slutte som reindriftssjef

Reindriftssjef Ellen Inga O. Hætta har søkt på stillingen som rektor ved Samisk videregåendeskole og reindriftsskole i Kautokeino.

Ellen Inga O. Hætta
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg har nettopp søkt på rektorstillingen ved Samisk videregåendeskole og reindriftsskole i Kautokeino, sier Hætta.

Reindriftssjef i ni år

Ellen Inga O. Hætta har vært den øverste sjefen i Reindriftsforvaltingen i Norge siden 2001, som er statens spesifikke forvaltningsorgan i saker som angår reindrift.

I perioden 2004-2005 var hun også statssekretær for statsråd Erna Solberg(H) i Kommunal og regionaldepartementet.

Hætta sier at hun ikke har sagt opp stillingen som reindriftssjef ennå, men at hun er klar for nye utfordringer.

Skal bli ferdig med bruksreglene

– Nå har jeg vært reindriftssjef i ni år, og jeg synes jobben som rektor ved Samisk videregåendeskole og reindriftsskole virker interessant, sier Hætta.

Hætta sier at det fortsatt er mange utfordringer å ta tak i ved Reindriftsforvaltningen, og at tankene hennes fortsatt er der.

– Akkurat nå jobber jeg spesilet med å få godkjent bruksreglene som hvert reinbeitedistrikt i Norge nå er forpliktet til å lage, sier Hætta.

I den nye reindriftssloven skal vært distrikt lage egne bruksregler som blant annet skal regulere beitebruk og reintall.

- God kandidat

Styreleder for de samiske videregåendeskolene, Anton Dahl, kan ikke si noe om hvem som har søkt på stillingen som ny rektor ved Samisk videregåendeskole og reindriftsskole i Kautokeino, men han mener at Ellen Inga O. Hætta er en god kandidat til rektorstillingen.

– Jeg har ingen kommentar til hvem som har søkt på stillingen, men Ellen Inga O. Hætta har gjort en god jobb i de stillingene hun har hatt til nå, sier Dahl.