Ønsker å opprette oppdrettsanlegg

Selskapet Salmar ønsker å opprette et nytt oppdrettsanlegg for laks og ørret ved Fakken på Vannøya i Karlsøy kommune. Totalt vil anlegget og området rundt bli på 600 ganger 200 meter. Det blir også søkt om å få etalbere en flåte for foring. Saken er nå til høring i kommunen. Det er fylkeskommunen som avgjør om Salmar får etablere anlegg ved Fakken.