Ønsker å øke militæret i nord

– Vi må ha en militær tilstedeværelse i fylket som styrker landmaktens troverdighet og terskel i nord, sier påtroppende fylkesordfører Ragnhild Vassvik og ordfører i Porsanger Aina Borch.

Torsdag legger regjeringen fram stortingsproposisjonen om Landmakten. Den legger føringer for framtidige investeringer i Hæren og Heimevernet, og Vassvik og Borch har klare forventninger om at Finnmark blir prioritert.