NRK Meny
Normal

Omstridt forskerstipend ennå ikke utbetalt

Det har gått 12 måneder siden Erika Katjaana Sarivaara fikk utdelt Israel Ruong-stipendet. Men fortsatt er ikke en eneste krone overført hennes konto.

Jelena Porsanger (tv) og Erika Sarivaara.

Det var rektor og styreleder for Samisk høgskole, Jelena Porsanger, som overrakte stipendet til forsker Erika Katjaana Sarivaara i november i fjor under en høytidelig tilstelning.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Men nå har den kontroversielle stipendvinneren bedt om hjelp fra Kunnskapsdepartementet om å få utbetalt stipendet på 20.000 kroner.

I sin mail til departementet, forteller Sarivaara at hun har gjort gjentatte henvendelser til rektor Jelena Porsanger ved Den samisk høgskolen om saka. Men per dags dato har hun ennå ikke fått noen svar, noe som hun synes er meget ubehagelig.

Sarivaara lurer på om det er politiske motiver som ligger bak den manglende utbetalingen.

Omstridt

Sarivaara, som er fra Finland, har fått stipendet for forskning om revitalisering av samisk språk og identitet.

Tildelingen skapte sterke reaksjoner, spesielt blant finske samer, som mener at Sarivaara ikke var kvalifisert til å få stipendet fordi hun etter deres mening ikke er same.

Også flere framtredende forskere og professorer ved Samisk høgskole har vært kritiske til tildelingen.

Belastning

Kritikken har vært en sterk belastning for Sarivaara.

Hun bekrefter at hun har bedt om å hjelp fra Kunnskapsdepartementet for å få utbetalt stipendet.

– Departementet har svart at de jobber med saka, forklarer Sarivaara.

Utover dette ønsker hun ikke å kommentere saka ytterligere.

– Banktekniske problemer

Ole Henrik Magga

Det er banktekniske årsaker som har ført til at vi ikke har kunnet betale stipendet til Erika Sarivaara, forklarer leder Ole Henrik Magga i Israel-Ruong stipendstyret.

Foto: NRK

Rektor Jelena Porsanger ved Samisk høgskole som selv har støttet utdelingen til til Sarivaara, svarer at hun i henhold til nye regler har fratrådt Israel-Ruong stipendstyret.

– Derfor er dette ikke lenger mitt ansvarsområde, forklarer Porsanger.

Det nye styret blir ledet av professor Ole Henrik Magga. Han er en av de som har reagert på fjorårets tildeling av Israel Ruong stipendet. Men han nekter for at stipendet holdes tilbake på grunn av politiske motiver.

– Det er problemer med banken som er årsaken, svarer Magga.

De banktekniske problemene skal ha oppstått etter at Nordisk Samisk Institutt ble slått sammen med Samisk høgskole.

– Sarivaara vil få utbetalt pengene så snart vi har klart å løse denne floken, lover Magga.

Bakgrunn for forskningen

På finsk side av Sápmi har det i lengere tid pågått en debatt om en gruppe som kaller seg for skogssamer og deres revitalisering av kofte. Ifølge forsker Erika Sarivaara skal denne kofta ha vært brukt i området rundt Salla i Nord-Lappi. Det samiske språket her skal ha forsvunnet fra området allerede på 1800-tallet.

Nå holder man på å revitalisere den samiske kulturarven i dette området, blant annet kofta.

Men ikke alle er enig i at skogssamer er ordentlige samer. De mener at kofta er en nyskapning som brukes som et politisk virkemiddel for å utnytte den samiske kulturen,

Erika Sarivaara som selv har fått seg sydd den omstridte kofta, har forsket på området. Hun mener at den omtalte gruppa er statusløse samer, fordi de er ekskludert fra det finske Sametingets valgmanntall.

Påstandene fra Sarivaara har skapt sterke reaksjoner fra flere samiske representanter, spesielt fra finsk side.