Omfattende fjordvernplaner stanses ikke

Verneplanene for Tysfjord, Indre Porsangerfjord og Tanafjorden er ikke lagt på is. – De er bare satt på vent, heter det fra direktoratet. – Saken burde vært lagt i skuffen, svarer en av de «vernerammede» ordførerne.

Nasjonal marin verneplan / Porsangerfjorden

BLIR MEST SANNSYNLIG VERNET: Indre Porsangerfjord er en av 36 fjord- og sjøområder i Norge som er foreslått vernet i forbindelse med Nasjonal marin verneplan.

Foto: Arne Ivar Johnsen, NRK / Direktoratet for Naturforvaltning (montasje av NRK).

Seksjonsleder i Miljødirektoratets naturarvseksjon, Knut Fossum

Seksjonsleder i Miljødirektoratets naturarvseksjon, Knut Fossum.

Foto: Siri Nordberg / Miljødirektoratet

– Tysfjorden, Indre Porsangerfjord og Tanafjorden står alle tre på lista over områder som kan være aktuelle i den marine verneplanen.

Dette sier leder i Miljødirektoratets naturarvseksjon, Knut Fossum.

Det vakte store protester vinteren 2012 blant fiskere i Tanafjordområdet i Finnmark, og blant befolkningen i Tysfjord i Nordland, da det ble kjent at myndighetene planla å verne store deler av fjord- og kystområdene i landet.

Nå er allerede Saltstraumen i Nordland vernet, og flere vernevedtak er rundt hjørnet.

Kartet som viser Nasjonal Marin Verneplan

KLIKK PÅ KARTET: Dette kartet fra 2009 viser de foreslåtte fjord- og sjøvernområdene i Norge. Flere av de skraverte områdene er allerede vernet. Tanafjorden, Indre Porsangerfjord (Finnmark) og Tysfjord (Nordland) hører inn under såkalt «pulje to» i verneplanene.

Foto: Direktoratet for Naturforvaltning

Ikke fått vernesignaler fra departementshold

Verneplanene for fjordområdene i Tysfjord, Porsanger og Tana hører inn under såkalt «Nasjonal marin verneplan» (se faktaboks).

– Vi arbeider med de områdene som vi får beskjed om fra Klima- og miljødepartementet.

– Men foreløpig er det ikke gitt noe signaler fra departementshold om at vi skal jobbe med vern av disse tre fjordene, sier Knut Fossum hos Miljødirektoretet.

Uvisst om konsekvenser av vern

– Er verneplanene for disse fjordene lagt på is?

– Nei, det er de ikke. Disse fjordene står fortsatt på lista over kandidatområder, men det er ikke tatt stilling til noe videre arbeid med disse.

– Hvilke konsekvenser vil dette få for brukere av fjordene?

– Det kan jeg ikke si noe om før vi eventuelt har startet opp en verneplanprosess for de områdene, sier Fossum.

Ordfører: – Laksefjordstatus gjør vern unødvendig

Frank Ingilæ

ORDFØRER MOT VERN: Frank Ingilæ (Ap) i Tana kommune.

Foto: Torill Olsen

En av dem som protesterte mot verneplanene i 2012, er Tana-ordfører Frank Ingilæ.

Han er fortsatt like imot verneplanene, og viser til at Tanafjorden er en såkalt «Nasjonal laksefjord».

– Tanafjorden er sikret gjennom denne statusen. Fjorden trenger derfor ikke ytterligere vern.

– Saken burde vært lagt i skuffen, skriver Tana-ordføreren i en kommentar til NRK.

Tidligere har også Tysfjord-ordfører, Tor Asgeir Johansen (Ap), protestert mot de samme verneplanene.

Foreslår forbud mot reketråling og snurrevad

Myndighetene er for tiden i full gang med å verne et annet kyst- og fjordområde; Lopphavet utenfor Vest-Finnmark og Troms.

I oppstartsmeldingen for dette området, foreslås det å forby visse typer fiskeriaktivitet.

«Utvalget har videre anbefalt at avgrensede deler av områder etableres som referanseområder hvor reketråling og bruk av snurrevad ikke tillates» (ekstern lenke).

Les mer på Miljødirektoratets nettsider: