Olmmoš skohterlihkohisvuođas

Ovtta olbmo fertejedje viežžat helikopteriin maŋŋel skohterlihkohisvuođa Evenáššis, Nordlánddas, ja su leat dolvon Hárstták buohccivissui. Politiijat dieđihit ahte sii navdet olbmo doadján juolggi. – Lihkohisvuođas galget leamašan guokte skohtera, ja lihkohisvuohta dáhpáhuvai vári alde Snoaltas, nu muitala politiijaid operašuvnnajođiheaddji Grete Birkeland. Politiijat áigot hubmát olbmuin buohcciviesus nu jođánit go vejolaš, vai sii ožžot diehtit mii dáhpáhuvai skohtertuvrras.