Olmmoš jámii maŋŋel niibbastallama

Badjelaš 20 jahkásaš Ofuohtta dievddu maid navdet Skjombrua láhka, olggobeale Narviikka, niibbiin čuggen guokte olbmo, dieđihii iežas politiijaide ikte eahkes diibmu 21.00. Dievddu áigot bidjat háldogiddagassii, ja politiijaid dieđuid mielde áššáiduhttet dievddu goddima dihte. Okta olmmoš jámii maŋŋel go čukkohalai niibái ikte eahkes, ja nubbe olmmoš gii beasai heakkas lea garrasit roasmmehuvvon ja son lea dál Narviikka buohcciviesus.