Ollu bargu buollinčáskadeddjiide

Beardu, Málatvuopmi ja Hárstták ledje dat suohkanat gosa buollinčáskadeaddjit eanemus fertejedje vuolgit Romssas. Romssa gávpot lei gal dat báiki gosa buollinčáskadeaddjit buot eanemus fertejedje vuolgit, muhto go juohká juohke duhát ássái, de lea Beardu bajimusas. Ja sivat manin ledje nu olu buollinalárbmat ledje gárrendilit, Psykiatria ja vuorráset olbmot, dan dadjá Hárstták buollinhoavda Ove Frantzen Harstad Tidene áviisii.