Hopp til innhold

– Jeg hadde forventet mer

Olli mener Norge har mer enn nok penger.

Egil Olli

Egil Olli går av som sametingspresident denne uken.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– 400 millioner kroner er en betydelig sum som Sametinget kan bruke. Regjeringen har også fulgt opp løfte sitt om å bevilge penger til samisk språk og kultur over en fem års periode, sier sametingspresident Egil Olli som går av denne uken.

Olli nøler imidlertid ikke med å vise til hvilke behov det samiske samfunnet har når han kommenterer foreslaget til statsbudsjett.

– Vi trenger mer

– Jeg hadde forventet et skikkelig løft nå. Det er kun lønns- og prisstigningen som er innarbeidet i forslaget. Vi har mange tiltak innen språk, kultur, museum- og kulturinstitusjoner som hadde trengt mer penger, sier Egil Olli til NRK.

Presidenten legger ikke skjul på at han er skuffet over at byggingen av et sørsamisk museum i Snåsa ikke er med i budsjettforslaget.

– Samene i området hadde virkelig fortjent et skikkelig bygg. Norge har mer enn nok penger til å bygge samiske kulturbygg, sier han.

Avtroppende sametingspresident Egil Olli håper den nye regjeringen ikke endrer for mye på budsjettet.

Ann-Mari Thomassen

NSRs påtroppende sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg tror ikke Siv Jensen har endret synet på bevilgninger til samiske formål så mye at hun foreslår en økning i budsjettforslaget til den nye regjeringen, sier han.

– Ikke fornøyd

Påtroppende sametingsråd Ann-Mari Thomassen fra Norske Samers Riksforbund (NSR) er ikke fornøyd med forslaget til nytt statsbudsjett.

– Vi er foreløpelig avventende ettersom det kommer en ny regjering. Dette forslaget tar bare hensyn til den generelle prisstigningen, sier Thomassen til NRK.

Også NSR-toppen er skuffet over at Saemien Sijte sørsamisk museum og kultursenter i Snåsa ikke er på statsbudsjettet.

– Mange er nok skuffet i dag, sier hun.

Thomassen får ansvaret for budsjettsaker i Sametinget dersom NSRs sametingsråd velges under konstitueringen onsdag.

Korte nyheter

 • Turisttat reagerejit: – Sii oidne dušše duohtavuođa

  Cruise-turisttat MS "Boletti" fatnasis ožžo veahá erenoamáš álggu beaivvái go oidne bossubivddu Honnesvági báikkis.

  Brihttalaš guossit reagerejedje iešguđetládje – muhtumiid mielas lei gelddolaš ja earát ges eai háliidan oaidnit go njuvve bosu.

  Visit Nordkappa beaivválaš jođiheaddji Martin Hansen deattuha ahte lea dárbu ipmirdit ja lohká ahte:

  – Mii árvvusatnit sin geat ellet mearas, muhto seammás ferte leat lohpi lohkat ahte bossubivdu ja cruisefatnasat eai heive nu bures oktii.

  Skiipahoavda Nils Jørgen Nilsen lohka ahte turisttat han dušše oidne duohtavuođa ja kommentere:

  – Ii leat mihkkege maid mii sáhttit čiegadit. Mii bivdit lobálaččat, muhtumat liikojit ja muhtumat eai liiko.

 • Ikke flertall for å avvikle forhåndstiltredelse

  I forbindelse med energi- og miljøkomiteens behandling av endringer i energiloven og plan- og bygningsloven hadde Rødt, MDG og SV fremmet forslag om å avvikle ordningen med forhåndstiltredelse.

  De mener at denne ordningen ved byggeprosjekter og ekspropriasjon av eiendom kan føre til flere Fosen-saker, der utbygger fikk starte utbygging før rettighetene til andre brukere av området ble avklart.

  Med 15 mot 86 stemmer ble forslaget nedstemt av regjeringspartiene og stortingsflertallet fredag.

  Olje- og energiminister, Terje Aasland, mener fjerning av denne ordningen ville ført til stor usikkerhet for de som trenger forutsigbarhet i forbindelse med slike byggeprosjekter.

  – Forhåndstiltredelse har vært hovedregelen i ekspropriasjonsretten i mange tiår. Det er en praktisk viktig ordning som sikrer fremdriften i byggingen av nødvendige infrastrukturtiltak, sa Aasland under debatten i Stortinget.

  Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) ville vite hva regjeringens svar da er for å unngå flere Fosen-saker, når de vil beholde ordningen med forhåndstiltredelse.

  Til det svarte Aasland at de endringene som nå gjøres i lovverket ved at kommuner får større innflytelse i slike byggesaker, vil også gjøre at lokale interesser skal tas mer hensyn til i framtidige byggeprosjekter.

  Han trakk også frem at regjeringen vil se på om det i framtiden er mulig å få tidlig avklaring av gyldighet av vedtak i slike byggesaker.

  Det har gått over 600 dager siden Høyesterett uttalte at konsesjonen for bygging av vindturbiner på Fosen i Trøndelag, er ugyldig og bryter med reindriftsutøvernes menneskerettigheter (lovdata.no).

  Olje- og energiminister Terje Aasland redegjør for Stortinget om Fosen-saken
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Duddjodettiin ohppet sámegiela

  Suorttáin Nordlánddas besset olbmot oahppat sámegiela duddjodettiin. Juohke duorastaga čoahkkanit Viesttarrállá sápmelaččat dudjot ja veahá hállat sámegiela. Sámi mánát ja nuorat maid fargga besset deaivvadit ja oahpahallat sámegiela Báru giellabáikkis, go dál leat ožžon bistevaš ruhtadeami Sámedikkis.

  Geahča ášši otná TV-ođđasiin: