Olli vil stoppe Texas-kofta

Sametingspresidenten skal ta opp Texas-kofta i Samisk parlamentarisk råd.

Egil Olli
Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Halloween-kofta fra Texas har blitt alt annet enn godt mottatt i Sápmi.

Mattias Åhrén, ansvarlig for Samerådets menneskerettighetsarbeid, mener Texas-kofta er ulovlig:

– Generelt sett så er det forbudt for andre enn samer å bruke kofte. Dette gjelder også plagg som ligner på kofte, sier Mattias Åhrén.

– Vi bør få stanset dette

Nå er også Sametingspresident og leder for Samisk parlamentarisk råd , Egil Olli, kommet på banen.

texas-kofte

Mattias Åhrén mener det beste hadde vært dersom det blir opprettet et eget organ for hele det samiske området, som tar seg av spørsmål om hvordan samisk kultur og tradisjon kan brukes utenfor Sápmi.

Foto: Siv Eli Vuolab / NRK

Han mener det er nødvendig å undersøke om samer har mulighet å kunne gi tillatelse til å bruke kofta som et kostyme, og om samer kan kontrollere slik bruk:

– Jeg er usikker på hvilke redskaper vi har, og om det finnes noen redskaper for å stoppe denne kofta. Men vi burde absolutt hatt noen retningslinjer for å få stanset dette.

– Jeg forstår godt at mange reagerer på dette.

– Like galt i USA som i Sápmi

Om noen uker skal Samisk Parlamentarisk Råd samles, og da kommer Olli til å opp nettopp misbruk av kofta:

– Dette er ikke noen ny sak for oss i Samisk Parlamentarisk Råd. Men vi blir nok nødt til å ta opp denne saken igjen.

– Jeg synes der er like galt om man misbruker kofta i USA eller i Sápmi. Det er samene selv som bestemmer hvordan kofta skal brukes, og ikke noen andre, sier Egil Olli til NRK.

Hør saken på samisk her:

Korte nyheter

 • Årets Urbi 2021 – Du bestemmer!

  I fjor kåret vi månedlig en musikkutgivelse som Månedens Urbi. Nå er tiden kommet for å avgjøre hvem som er Årets Urbi 2021.

  12 utgivelser er med i konkurransen og dere bestemmer hvem som får prisen. Mandag 24.01.22 åpner vi avstemning på formiddagen og du kan stemme frem til midnatt på Samenes nasjonaldag, 06.02.22.

  Vi har samlet alle kandidatene i en spotifyliste, Dán jagi Urbi 2021, så kan du begynne lyttingen allerede nå.

  En collage med alle artistene som er nominert som Årets Urbi 2021.
  Foto: Bildet er satt sammen av NRK
 • Dán Jagi Urbi 2021 – Don mearridat!

  Juohke mánus diibmá válljiimet Dán mánu Urbbi. Dál lea gis áigi mearridit Dán jagi Urbbi 2021.

  12 musihkkaalmmuheami leat mielde gilvvus ja dii mearridehpet gii oažžu bálkkašumi. Vuossárgga 24.01.22 mii rahpat jienastanvejolašvuođaid ja don sáhtát jienastit gitta gaskaidjii sámi álbmotbeaivvi.

  Mii leat čohkken buot artisttaid ovtta Spotify-listui, Dán jagi Urbi 2021, vai sáhtát dál jo guldališgoahtit.

  En collage med alle artistene som er nominert som Årets Urbi 2021.
  Foto: Bildet er satt sammen av NRK
 • Eai hálit hukset suddjejuvvon jogain

  Sosialisttalaš gurutbellodagas, Rukses bellodagas ja Birasbellodagas Ruoná lea čielga diehtu ođđa energiijakommišuvdnii: Allet huksegoađe suodjaluvvon jogain. Fargga nammada Ráđđehus ođđa energiijakommišuvdna ja dat galgá iskat movt Norga sáhttá lasihit fápmobuvttadeami. Oljo- ja energiijaministtar Marte Mjøs Persen lohka ahte eai áiggo evttohit lasi huksema suodjaluvvon čázádagain, muhto baicca geahčadit movt dulvvi vuostá sihkkarastit maiddái daid jogaid, mat leat suddjejuvvon.

  Opo-vassdraget er et av de nær 400 vassdragene i Norge som er vernet.
  Foto: Tale Hauso / NRK