Hopp til innhold

Olli vil sikre fosterbarns rettigheter

Egil Olli og det nye sametingsrådet vil sikre at samiske fosterbarn får vokse opp med samisk språk og kultur.

Egil Olli

Sametingspresident Egil Olli

Foto: Sigve Nedredal / NRK

Det nye sametingetsrådet lover i et dokument å sikre samiske barns rettighetter, hvis de blir omplassert i fosterhjem.

Det det betyr er at barn som havner i den situasjonen, har rett til å være i et hjem hvor de kan snakke morsmålet, og hvor de finner den samme kulturelle bakgrunnen som de selv har, sier sametingspresident Egil Olli.

Kunne ikke snakke med moren

Olli tror at samiske barn som havner i etnisk norske fosterhjem, kan få problemer senere i livet.

– Hvis samiske barn må vokse opp i en annen kultur enn sin egen, blir det som om myndighetene frarøver barnets identitet og bakgrunn. Det kan skape mange negative konsekvenser når det blir voksen, mener Olli.

Ailo Gaup

Ailo Gaup

Foto: knut

En som har fått føle hva det betyr i praksis, er kunstneren Ailo Gaup. Som barn ble han bortadoptert til et norsk hjem, og glemte både språket og kulturen sin.

LES OGSÅ: Mistet identiteten ved adopsjon

– Jeg tror at alle trenger å vite sin bakgrunn, og har man ikke det, så har man et stort svart hull inne i seg.

Han sier at det verste var å ikke være i stand til å kommunisere med sin biologiske mor da han møtte henne som voksen.

– Jeg tror ikke vi sa noe særlig til hverandre. Jeg skjønte ikke samisk, hun snakket dårlig norsk, forteller Ailo.

Vil jobbe med omstridt barnevernssak

Olli sier at en av årsakene til at de ønsker å jobbe med rettighetene til fosterbarn, er saken som har versert i mediene.

Et tre år gammelt samisk barn, ble for noen år siden plassert hos en norsk fosterfamilie.

Saken har vært oppe i Høyesterett, og en rettskraftig dom sier at barnet skal flyttes tilbake til sin familie. Det er fortsatt ikke blitt gjort.

– Jeg har hatt den saken i tankene lenge. Vi vil jobbe mot departementet og få styrket lovgivningen. Vi ønsker også å jobbe med den konkrete saken, og vi vil gjøre det i løpet av kort tid, sier Olli.

LES OGSÅ: – Overgrep mot barnet

LES OGSÅ: – Rettskraftig dom må effektueres

LES OGSÅ: – Barnevernet må respektere dommen

LES OGSÅ: Stevner kommunen for ærekrenkelse

Korte nyheter

 • Viessu bulii gundán - ohcet veahki Sámis

  Rensberg-bearaš masse buot mannan vahkku go sin viessu bulii gudnán, Sörvattnet gilis Härjedális.

  – Leat ollu dávvirat maid ii sáhte veardidit, mat bullet gudnán. Árbedávvirat, duojit, dáidda ja persovnnalaš diŋggat nu got gávttit, sliehpat ja avit.

  Nu logai Agneta Andersson gii orui viesus, beaivvi maŋŋel go bulii. Son lea sihtan veahki sámis.

  – Gávdno go soames duojár gii sáhttá veahkehit min merkenniibbiiguin? Mánu geažis min lea miessemearkun ja diekkár niibbit eai leat oastinládje gávppis, lohká Andersson.

  Politihkkar Moa-Sara Marakatt, Grännas Lulli Ruoŧas lea okta sis gii lea veahkehan bearraša. Son ávžžuha buohkaid Sámis veahkehit, go dát bearaš duođai dárbbaša veahki, sii leat massán visot.

  Geahča ášši Ođđasiin:

 • Stuora gudnin go adnet árvvus su barggu

  Musihkkár ja musihkkabuvttadeaddji Klemet Anders Buljo lea ožžon 25.000 ruvdnosaš stipeandda Tono musihkkaorganisašuvnnas.
  Buljo lea bargan musihkkárin olles eallenagi ja lea leamašan buvttadeaddjin máŋgga musihkkaskearruide. Son lea maid bargan buvttadeaddjin Sámi Grand Prixas.

  – Ruhta ii leat deháleamos, muhto lea stuora gudni go oidnet mu barggu, dadjá Buljo.

  Guldal ášši Veaigesáddagis.

  Klemet Anders Buljo
  Foto: Wenche Marie Hætta / NRK
 • Šattut ja rásit addet movtta

  Dál lea dat áigi goas olbmot álget rásiiguin ja šattuiguin bargat. Irja Seurajãrvi-Kari lea ovttain sis geat gilvet, ja dat addá sutnje movtta, muitala son Veaigesáddagis. Son orru Helssegis, Suomas, muhto juohke geasi son dolle davás Gáregasnjárgii gilvit rásiid. Son vuos šaddada daid lulde, ja váldá daid mielde davás.

  Guldal ášši Veaigesáddagis:

  Olgoriikka ságat. Šattut ja rásit addet movta. Kristus albmáimannan beaivi. Tono árvvus atná su musihka. Ohcejogas buorre miella vahkku, Urbán beaivi otne