NRK Meny
Normal

Olli vil møte statsministeren

Sametingspresidenten vil gjerne diskutere reintallsreduksjon med statsministeren.

Sametingpresident Egil Olli og statsminister Jens Stoltenberg

Sametingspresident Egil Olli (t.v.) vil gjerne møte statsminister Jens Stoltenberg (t.h.) for å diskutere reintall.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Sametingspresident Egil Olli (Ap) har bedt om et eget møte med statsminister Jens Stoltenberg (Ap) om statens ønske om å redusere reintallet i Finnmark.

Tirsdag vedtok reindriftsstyret å starte med en femprosents tvangsslakting . Olli frykter for at dette er starten for en prosess, som vil presse mange reindriftsfamilier ut av næringen.

– Når departementet instruerer Reindriftsstyret på den måten som de har gjort, da synes jeg at saken ble såpass alvorlig at jeg fant det riktig å be om et møte med statsministeren. Det er vanskelig å si hva jeg kan oppnå med et slikt møte, men jeg synes det er viktig at statsministeren får høre hva sametingsrådet og jeg personlig mener om denne saken, forklarer Olli.

Sametingspresidenten sendte brevet til statsministeren fredag i forrige uke.

Reintallet reduseres med fem prosent

Reindriftsstyret går inn for reduksjon i reintallet, men kun med fem prosent det første året.

Det betyr at Reindriftsstyrets flertall vedtok å gjennomføre den forholdsmessige reduksjonen i reintallet som landbruks- og matdepartementet har gått inn for, selv om det ikke ble helt på samme måte som departementet hadde gått inn for, over 40 prosent i enkelte områder .

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Reindriftsstyret

Reindriftsstyret behandlet saken om reintallsreduksjon på tirsdag.

Foto: Piera balto / NRK

Et knapt flertall i styret gikk inn for en reduksjon på fem prosent, med fire mot tre stemmer. Det betyr at første året skal det reduseres med fem prosent og resterende prosent skal fordeles over to år i 2014 og 2015.

– Om vi ikke vedtatt reduksjoner i reintallet i dag, så frykter jeg at departementet hadde igangsatt tiltak som vi i reindrifta absolutt ikke kan leve med, forteller Alf Johansen. Han er en av medlemmene i Reindriftsstyret og en av de som støttet det forlaget som ble vedtatt på tirsdagens møte.

Reindriftsstyret består av Fylkesmann Inge Ryan, reineier Alf Johansen, fagsjef Magnhild Melandsø, bonde Liv-Julie Wågan, reineier Berit marie P. E. Eira, reineier Berit Oskal E. Eira og reineier Jon Anders Mortensson. I tillegg til vararepresentanter for hvert medlem.

Reindriftstyret er overordnet myndighet for områdestyrene og klageinstans for vedtak truffet i områdestyrene. Reindriftsstyret rapporterer hvert år til Landbruks- og matdepartementet. Reindriftsforvaltningen er sekretariat for Reindriftstyret.