Oljesøl i russisk Arktis

Et oljeutslipp på land i Nenetsk i Arkangelsk på Kolahalvøya har rammet et område på minst 5.000 kvadratmeter.

Kilde: NTB

Utslippet fra landfeltet Trebs startet fredag da oljearbeidere trolig forsøkte å åpne en gammel og forseglet oljebrønn. Oljen strømmet ukontrollert ut hele helgen, det kan være snakk om opptil 500 tonn olje dagen, heter det på nettsiden til myndighetene i Nenetsk.

– Oljearbeidere mistet kontrollen over brønnen. Heldigvis er det så langt unna kysten at sjølivet i Arktis er beskyttet fra forurensing, sier WWF Russland i en uttalelse.

De regionale myndighetene i Nenetsk anslår at et område på 5.000 kvadratmeter er rammet, mens russiske myndigheter sier det trolig dreier seg om 8.000 kvadratmeter.

Nenetsk er en del av Arkhangelsk-regionen ved Barentshavet.

Oanehaččat

  • Gohččojuvvon gozihit

    Guollebiebmanfitnodat SalMar Nord lea gohččojuvvon gozihit ja maiddái gurret gulliid mat leat gárgidan Romssa čázadagain, maŋŋel go diibmá gárgidedje guolit Kvitfloget nammasaš rusttegis. Gohččun guoská 11 čázádahkii ja dat galgá sihkkarastit ahte dát dáhpáhus ii čuoza báikkálaš guollenáliide, dan čállá guolástusdirektoráhtta. Sullii 5800 biebmoluosa meroštallet gárgidedje Kvitfloget guollebiebmanrusttegis.

Laster Twitter-innhold

På forsiden av NRK Sápmi nå