Oljesand-prosjekt godkjent

CANADA: Et oljesand-prosjekt i Alberta i Canada får driftskonsesjon til tross for sterke protester fra urfolk i området. Urfolkene mener prosjektet vil berøre hellige områder og skade drikkevannet i området. Myndighetene mener de har vurdert konsekvensene for urfolkene i området, og at skadene vil være minimale, skriver CBC News.