Olgešekstremisttat lasket

Terroráitagat sáhttet dagahit, ahte olgešekstremisttat lassánit Norggas.
Okta Davviguovllu njunuš terrordutkiin, Magnus Ranstorp, lohká ahte áitagat álkidit islamvašálaš joavkkuid barggu gávdnat ođđa láhttuid.
Politiijaid sihkkarvuođabálvalusas maid leat ovttaoaivilis dás ja sii lohket čuovvut dárkileabbot dáid joavkkuid doaimmaid.