Ole Mathis Hetta slått til ridder

Tidligere fylkeslege i Rogaland, Ole Mathis Hetta fikk i fredag overrakt diplom og medalje av Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa.

Ole Mathis Hetta og Magnhild Meltveit Kleppa

Den nyslåtte ridderen ønsker å dele medaljen med hele det samiske folk. Fylkesmannen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa, var bland de første gratulantene.

Foto: Privat

Kongen har utnevnt samfunnsmedisineren Ole Mathis Hetta til ridder 1. klasse av den kongelige norske St.Olavs orden, som er en av Norges gjeveste priser.

Ole Mathis Hetta

Ole Mathis Hetta mener at samiske pasienter fortsatt ikke er likestilt med den øvrige befolkningen når det gjelder helsetilbudet i Norge.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Han får utmerkelsen for hans pionerinnsats for urfolks rettigheter og helse.

I hele sitt virke som distriktslege, kommuneoverlege, kvalitetsrådgiver for Helsedirektoratet og fylkeslege, har Hetta vært en tydelig stemme for den samiske pasienten. Han har ofte blitt kontaktet av samiske pasienter som har trengt hjelp i forhold til helsevesenet.

Den nå pensjonerte legen, som er født i Siebe i Kautokeino i Finnmark, har også i en årrekke vært involvert i helseprosjekter i utlandet.

Rørt til tårer

Som seg hør og bør under slike høytideligheter fikk Hetta høre mange rosende ord om sin innsats fra både de offentlige representantene og av familie og venner.

Hovedpersonen var tydelig berørt av alle de gode ordene.

– Jeg måtte tørke noen tårer og det varmet hjertet å få høre folk si så mye pent om det man har vært med på, sa en rørt Hetta etter medaljeoverrekkelsen.

Ole Mathis Hetta

Så glad blir man når man har mottatt det synlige beviste på at man har fått en av Norges gjeveste utmerkelser.

Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Takket familien

Hetta takket selv familien sin for all støtte gjennom hele livet og er glad for at de alltid har stått hverandre nært.

– Jeg er overbevist om at uten all støtte og oppmuntringer om skolegang fra mine foreldre og søsken, så hadde jeg aldri maktet å få til det jeg har utrettet i min yrkeskarriere, sier Hetta.

Han takket også sin kone for at hun har tatt større del av ansvaret hjemme mens han har hatt vært på jobb både i inn - og utlandet.

– Har alltid vært modig

Ole Mathis Hettas søster, Inga Laila Hætta, mener det ikke er tilfeldig at nettopp han har fått denne utmerkelsen.

– Fra han var svært ung har han vært både modig og målbevisst, han var blant annet bare 14 år gammel da han reiste til Hurdal for å gå på gymnas, og han var også bare seks år gammel da han begynte på grunnskole, sier Hætta.

Hun er stolt av broren, som har våget å tale myndighetene midt i mot.

– Ole Mathis har ikke vært redd for å kritisere storsamfunnet og myndighetene, og det er slik man oppnår resultater, sier søster Inga Laila.

Ole Mathis Hetta og Magnhild Meltveit Kleppa

Overrekkelsen fant sted på Ledaal - lystgård og kongebolig. Også Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø deltok i overrekkelsen.

Foto: Heaika Skum / NRK

Deler æren med alle samer

Den nyslåtte ridderen er også opptatt av å minne om at han deler utmerkelsen med hele det samiske samfunnet.

– Denne medaljen er ikke bare min, den tilhører hele den samiske befolkningen, den er et resultat av flere års kamp for samiske rettigheter, som mange har tatt del i, sier Hetta.

Selv om den engasjerte legen fra Indre-Finnmark nå er pensjonist, er han fortsatt svært opptatt av samiske pasienters ve og vel. .

Ole Mathis Hetta med fem av sine åtte barnebarn.

Fem av Ole Mathis Hettas åtte barnebarn deltok også under høytideligheten på Ledaal lystgård i Stavanger.

Foto: Heaika Skum / NRK